Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zstlancut/ftp/zst5/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Przetargi w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie

Przetargi w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie


     Na stronie umieszczone są informacje dotyczące przetargów organizowanych przez Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 23 poz. Nr  19, poz. 1655 z późniejszymi  zmianami).

 

 

Rok 2019

 Zamówienia do 30 000 euro
/Dział zawiera ogłoszenia o postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia na zadania, których wartość nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 30 000 euro/

 

1. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.

„Zakup urządzenia do zwijania wykładziny ochronnej w hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie”

- zapytanie ofertowe

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rok 2018 

 

1. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.

  „Przebudowa i modernizacja zewnętrznej instalacji energii elektrycznej i oświetleniowej” na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie.

- zapytanie ofertowe

- protokół z otwarcia ofert

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.

  „Dostawę i montaż folii przeciwsłonecznej zewnętrznej na przeszklenia Powiatowej Hali Sportowej od strony południowej”.

- zapytanie ofertowe

- protokół z otwarcia ofert

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

3. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.

  „Zakup wyposażenia specjalistycznego do sali fitness znajdującej się w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie”.

- zapytanie ofertowe

unieważnienie przetargu

4. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.

  „Zakup urządzenia do zwijania, rozwijania i przechowywania wykładziny ochronnej na podłogę sportową w Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie”

- zapytanie ofertowe

- unieważnienie przetargu

5. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.

„Zakup wyposażenia specjalistycznego wraz z montażem do sali fitness znajdującej się w budynku Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie - II”.

zapytanie ofertowe

- odpowiedź na zapytanie

       - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Rok 2014

 

  Data publikacji/zakończenia

Kategoria

Przedmiot zamówienia

Zamawiający

24.11.2014 r. /

01.12.2014 r.

Usługi budowlane

„Modernizacja
sanitariatów
w  Zespole Szkół Technicznych 
w Łańcucie
/lewa 
strona/”

   Przetarg w trybie zapytania ofertowego - zakończono

Zespół Szkół Technicznych

w Łańcucie

 

  Data publikacji/zakończenia

Kategoria

Przedmiot zamówienia

Zamawiający

22.09.2014 r./

01.10.2014 r.

Usługi budowlane

„Przebudowa sanitariatu wraz 
z dostosowaniem 
dla osób niepełnosprawnych w budynku siłowni szkolnej Zespołu Szkół Technicznych 
w Łańcucie”

  Przetarg w trybie zapytania ofertowego - zakończono

Zespół Szkół Technicznych

w Łańcucie

03.07.2014 r./

11.07.2014 r.

Usługi budowlane

Remont sanitariatów w Zespole Szkół Technicznych
 
w Łańcucie

  Przetarg w trybie zapytania ofertowego - zakończono

Zespół Szkół Technicznych

w Łańcucie

 

Rok 2013

 

 Data publikacji/zakończenia

Kategoria

Przedmiot zamówienia

Zamawiający

18.10.2013 r./

29.10.2013 r.

 

Usługi budowlane

 

 

Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych
 w Łańcucie

 

- Przetarg w trybie zapytania ofertowego - zakończono 

Zespół Szkół Technicznych

w Łańcucie

 

 

Rok 2012

 

Data publikacji/zakończenia

Kategoria

Przedmiot sprzedaży

Sprzedający

16.08.2012 r./

03.09.2012 r.

 

Motoryzacja

 

 

 

Sprzedaż samochodu osobowego marki FORD Tranzit 2,5 d,o nr rej. REE 5870

  - Przetarg zakończono -

 

Zespół Szkół Technicznych

w Łańcucie

 

 Rok 2011

 

Data publikacji/zakończenia

Kategoria

Przedmiot zamówienia

Zamawiający

 

 

08.02.2011 r./

24.02.2011 r.

 

 

Roboty budowlane

 

 

 - Przetarg zakończono -
 
Zespół Szkół Technicznych
w Łańcucie

 

Rok 2010

 

Data publikacji/zakończenia

Kategoria

 Przedmiot zamówienia

Zamawiający

 

 

01.12.2010 r./

14.12.2010 r.

 

 

Roboty budowlane

 

 

 
 
 
 
 
- Przetarg  unieważniony -
 
 
 
 
 
Zespół Szkół Technicznych
w Łańcucie

28.01.2010 r./

16.03.2010 r.

Dostawy

Zakup wyposażenia pracowni
do nauki w zawodzie technik pojazdów samochodowych

- Przetarg  unieważniony -

 

Zespół Szkół Technicznych
w Łańcucie

28.01.2010 r./

15.02.2010 r.

Dostawy

Zakup wyposażenia siłowni szkolnej

- Przetarg zakończono -

Zespół Szkół Technicznych
w Łańcucie

15.03.2010 r./

31.03.2010 r.

Roboty budowlane

Przebudowa i docieplenie budynku siłowni

- Przetarg zakończono -

 

Zespół Szkół Technicznych
w Łańcucie

25.02.2010 r./

19.03.2010 r.

Roboty budowlane

Przebudowa boisk sportowych

- Przetarg zakończono -

Zespół Szkół Technicznych
w Łańcucie

 

19.03.2010 r./

 

05.05.2010 r

      Dostawy

 

 

- Przetarg zakończono -

 

Zespół Szkół Technicznych
w Łańcucie

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zstlancut/ftp/zst5/libraries/cms/application/cms.php on line 471