Dla ucznia
37-100 Łańcut, ul. Armii Krajowej 51A, tel.17 225 2286, fax.17 225 6893
e-mail: szkola@zstlancut.pl
  • Zarejestruj

    

 - Prawa i obowiązki ucznia
 - Nagrody i kary
 - Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów
 - Informacja o pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
   w Łańcucie
 - Informacja o egzaminie maturalnym od 2010 roku
 - Regulamin praktyki zawodowej

 

 

Informacja o zasadach ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2018-2019

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  NAUCZANIA
ROK SZKOLNY 2018/2019

 
 
 


Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018:

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
 Paulina Wikiera - kl. 3a

Zastępca Przewodniczącej
Patryk Bielecki - kl. 2b  

Sekretarz 
 Martyna Czech - kl. 1a 

 Opiekunem SU ponownie została mgr Kamila Konieczny – pedagog szkolny
Gratulujemy zwycięstwa i życzymy owocnej pracy w nowym roku szkolnym.

 
 
 

Konsultacje nauczycieli
w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie 
w roku szkolnym 2017/2018

 
   

Lp.

Imię i nazwisko

Termin konsultacji

1.    

mgr inż. Anna Balawender

Czwartek        710 – 755

2.    

mgr inż. Tomasz Bajek

Czwartek        1415 - 1500

3.    

mgr Katarzyna Sondej

Wtorek               710 – 755

4.    

dr Adam Bielecki

Piątek              1415 – 1410

5.    

mgr Joanna Dudek

Środa               1415 - 1500

6.    

mgr inż. Ryszard Doroz

Piątek              1415 – 1410

7.    

mgr Anna Wyczarska

Czwartek         1415 - 1500

8.    

mgr inż. Tomasz Dudek

Czwartek         1415 - 1500

9.    

mgr Janusz Gwóźdź

Czwartek         1415 - 1500

10.                     

ks. mgr Marek Kapłon

Poniedziałek    1325 – 1410

11.                     

mgr Beata Bujak

Środa               1415 - 1500

12.                      

mgr inż. Lesław Kiełb

Wtorek             1415 - 1500

13.                     

mgr inż. Andrzej Kowal

Wtorek             1415 - 1500

14.                     

mgr Izabela Łukasik

Wtorek             1415 - 1500

15.                     

mgr inż. Marek Łania

Środa                 710 – 755

16.                      

mgr Wacław Magoń

Czwartek         1415 - 1500

17.                     

mgr Marek Mączka

Czwartek         1415 - 1500

18.                      

mgr inż. Marek Miezin

Piątek              1415 - 1500

19.                     

mgr inż. Monika Waltoś

Poniedziałek      710 – 755

20.                     

mgr Anna Plizga

Piątek              1415 - 1500

21.                     

mgr inż. Julia Smyrska

Czwartek          710 – 755

22.                     

mgr inż. Dominika Pyra

Piątek              1415 - 1500

23.                     

ks. mgr Damian Długosz

Środa               1415 - 1500

24.                     

mgr Jacek Trzyna

Czwartek         1415 - 1500

25.                     

mgr  Ewa Brzyszcz

Poniedziałek    1415 - 1500

DROGI UCZNIU!!!

 

KTOŚ CI DOKUCZA,

NIE RADZISZ SOBIE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA, SZCZEGÓLNIE NĘKANIA I SZYKANOWANIA

W INTERNECIE, SKORZYSTAJ Z PONIŻEJ PODANYCH STRON INTERNETOWYCH,

NA KTÓRYCH ZNAJDZIESZ SPECJALISTYCZNE PORADY I INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA WIELU PROBLEMÓW CYBERPRZEMOCY

 

http://www.cwep.eu/ (strona stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości")

http://www.beatbullying.org /  (platforma komunikacyjna dla młodzieży stykającej się z problemami przemocy – platforma w ramach prowadzonych w naszej szkole warsztatów na temat cyberprzemocy)

http://ior-poland.blogspot.com/ (blog dotyczący portali społecznościowych)

http://lms.give-project.eu/ (platforma e-learningowa dotycząca użytkowania komputerów i wykorzystanie portali społecznościowych, w tym do celów zawodowych).

   Do platformy istnieje możliwość zalogowania się przez konto na Facebooku.

 

Z TYM WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!

 

Podstawy programowe kształcenia w zawodach

 

 Tekst ujednolicony na dzień 1 września 2010 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562) z późniejszymi zmianami.

 

 
 
 
  
PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI
 

    Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej umieszczony został „Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku w którym szczegółowo zostały opisane wszystkie aspekty tego egzaminu.
   
Ważną częścią „Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku” są przykładowe arkusze egzaminacyjne zamieszczone na stronach 31-69. Kreatywne zapoznanie się z nimi, poprzez samodzielne rozwiązanie zamieszczonych tam zadań i sprawdzenie swoich odpowiedzi z modelowymi, pozwoli ocenić aktualny stan swojej wiedzy i zdiagnozować te fragmenty materiału, które wymagają dopracowania. Informator zawiera także zbiór ponad 100 kolejnych zadań egzaminacyjnych, których rozwiązanie pozwoli lepiej przygotować się do egzaminu.

 
 
Rok szkolny 2017/2018
 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 Poniedziałek

830 - 1430

 Wtorek

830 - 1340

 Środa

830 - 1340

 Czwartek

830 - 1340

 Piątek

830 - 1300

mgr Kamila Konieczny

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej:

  

 Wtorek

700 -  1430

 Czwartek

700 -  1430

Małgorzata Kata

Centrum multimedialne,
biblioteka szkolna i czytelnia:

 

  Poniedziałek

 730 -  1230

  Środa

730 -  1230

  Piątek

730 -  1230

mgr Piotr Augustynowicz

 

  

WYCHOWAWCY KLAS I OPIEKUNOWIE UCZNIÓW
NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZBEGO
I EDUKACJI ZAWODOWEJ W ŁANCUCIE, tel. /0-17/ 225-27-16

Rok szkolny 2017/2018

KLASA

ZAWÓD

WYCHOWAWCA KLASY

 OPIEKUN  KLASY  NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH

I BR-I

mechanik pojazdów samochodowych

mgr
Jacek Trzyna

mgr
Zbigniew Jurek

II ZSZ

mechanik pojazdów samochodowych

mgr Marek Mączka

mgr
Andrzej Górak

III ZSZ

mechanik pojazdów samochodowych

mgr inż.
Tomasz Dudek

mgr inż.
Piotr Wyczarski

Ia TAK/TMRiA

Technik architektury krajobrazu

mgr
Joanna Dudek

mgr inż.
Dominika Pyra

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

mgr
Stanisław Szpunar

Ib TPS

technik pojazdów samochodowych

mgr
Wacław Magoń

---

IIa TAK/TG

technik architektury krajobrazu

mgr inż. Monika Waltoś

mgr inż.
Dominika Pyra

IIb TPS

technik pojazdów samochodowych

mgr inż.
Andrzej Kowal

mgr inż.
Bogusław Bieniek

III a TAK/TG

Technik architektury krajobrazu

mgr inż.
Anna Balawender

mgr inż.
Dominika Pyra

technik geodeta

---

III b TPS

technik pojazdów samochodowych

mgr
Ewa Brzyszcz

mgr inż.
Dariusz Musz

III c TPS

technik pojazdów samochodowych

mgr inż.
Lesław Kiełb

mgr inż.
Bogdan Fuchs

IV a TAK/TG

technik architektury krajobrazu

mgr inz.
Julia Smyrska

mgr inż.
Dominika Pyra

technik geodeta

---

IV b TPS

technik pojazdów samochodowych

mgr inż.
Ryszard Doroz

---

SKŁAD RADY RODZICÓW
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŁAŃCUCIE
wybrany na zebraniu w dniu 21 września 2017 r.

p.

Nazwisko imię

Funkcja

Klasa

 Zarząd Rady Rodziców

1.

Janusz Winiarz

przewodniczący

III a Technikum

2.

Renata Wrona

w-ce  przewodnicząca

IV a Technikum

3.

Jolanta Borcz

sekretarz

I Branżowa Szkoła
I stopnia

4.

Dariusz Pałka

skarbnik

III Branżowa Szkoła
I stopnia

5.

Małgorzata Trojnar

przewodnicząca komisji rewizyjnej

II a Technikum

Członkowie Rady Rodziców

6.

Monika Szydełko

członek

I a Technikum

7.

Magdalena Kuźniar

członek

I b Technikum

8.

Arkadiusz Sas

członek

II b Technikum

9.

Piotr Ptak

członek

III b technikum

10.

Anna Sochacka

członek

III c Technikum

11.

Grzegorz Szczepański

członek

II Branżowa Szkoła
I stopnia

12.

Renata Wrona

członek

IV b Technikum

/Spotkania Zarządu Rady Rodziców rozpoczynają się pól godziny przed
spotkaniem rodziców z wychowawcami klas/

Konsultacje nauczycieli
w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Termin konsultacji

1.    

mgr inż. Anna Balawender

Czwartek        710 – 755

2.    

mgr inż. Tomasz Bajek

Czwartek        1415 - 1500

3.    

mgr Katarzyna Sondej

Wtorek               710 – 755

4.    

dr Adam Bielecki

Piątek              1415 – 1410

5.    

mgr Joanna Dudek

Środa               1415 - 1500

6.    

mgr inż. Ryszard Doroz

Piątek              1415 – 1410

7.    

mgr Anna Wyczarska

Czwartek         1415 - 1500

8.    

mgr inż. Tomasz Dudek

Czwartek         1415 - 1500

9.    

mgr Janusz Gwóźdź

Czwartek         1415 - 1500

10.                      

ks. mgr Marek Kapłon

Poniedziałek    1325 – 1410

11.                      

mgr Beata Bujak

Środa               1415 - 1500

12.                      

mgr inż. Lesław Kiełb

Wtorek             1415 - 1500

13.                      

mgr inż. Andrzej Kowal

Wtorek             1415 - 1500

14.                      

mgr Izabela Łukasik

Wtorek             1415 - 1500

15.                      

mgr inż. Marek Łania

Środa                 710 – 755

16.                      

mgr Wacław Magoń

Czwartek         1415 - 1500

17.                      

mgr Marek Mączka

Czwartek         1415 - 1500

18.                      

mgr inż. Marek Miezin

Piątek              1415 - 1500

19.                      

mgr inż. Monika Waltoś

Poniedziałek      710 – 755

20.                      

mgr Anna Plizga

Piątek              1415 - 1500

21.                      

mgr inż. Julia Smyrska

Czwartek          710 – 755

22.                      

mgr inż. Dominika Pyra

Piątek              1415 - 1500

23.                      

ks. mgr Damian Długosz

Środa               1415 - 1500

24.                      

mgr Jacek Trzyna

Czwartek         1415 - 1500

25.                      

mgr  Ewa Brzyszcz

Poniedziałek    1415 - 1500

Koło fotograficzne

Egzaminy zewnętrzne

Informacje o ochronie danych osobowych

Luks "ZIELONI"

Łańcut w liczbach

Instytucje wspierające młodzież ZST

Kalendarz

Wrzesień 2018
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzin 980242

Goście na stronie

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

Mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi leżąc w Rodby-Dania 2016 - relacja na żywo

Mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi leżąc w Sundsvall-Szwecja 2015 - relacja na żywo

 

Szkoła w mediach