×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów stories/2011-2012/aktualnosci_2011/29.06.12/1] width=[268] title=[Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zstlancut/ftp/zst5/libraries/cms/application/cms.php on line 471

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów stories/2011-2012/aktualnosci_2011/29.06.12/1] width=[268] title=[Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

    29 czerwca 2012 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012. Dyrektor szkoły mgr inż. Marek Miezin dokonał podsumowania wyników nauczania, frekwencji i zachowania. Najlepsi uczniowie za osiągnięcia w nauce, wysoką frekwencję i wzorową postawę uczniowską zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi i dyplomami.

 {gallery}stories/2011-2012/aktualnosci_2011/29.06.12/1] width=[268] title=[Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012{/gallery}


    Najwyższą średnią ocen z poszczególnych przedmiotów – 5,3 uzyskała uczennica klasy II technikum w zawodzie technik geodeta - Patrycja Bar. Ona także za osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012 wytypowana została do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali także:

Cebulak Karol – 1bT
Fryc Dominika – 2cT
Rusinek Monika – 3cT
Rachwał Magdalena – 3cT

 

{gallery}stories/2011-2012/aktualnosci_2011/29.06.12/2] width=[268] title=[Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012{/gallery}

 

   Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Technikum Mechanizacji Rolnictwa

mgr Wacław Magoń wręczył nagrody pieniężne uczniom poszczególnych zawodów, którzy w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskali najwyższe średnie ocen. Byli to uczniowie:


Bar Patrycja – klasa II c - technik geodeta
Adriana Błajda – klasa III a – technik architektury krajobrazu
Karol Cebulak – klasa I b – technik pojazdów samochodowych


  Dyrektor szkoły mgr inż. Marek Miezin i Pani Pedagog mgr Kamila Konieczny wręczyli nagrody książkowe uczniom, którzy w tym roku brali aktywny udział w przygotowywaniu uroczystości i imprez szkolnych

  Nagrody otrzymali: Karol Cebulak, Krzysztof Piątek, Maciej Kurek, Damian Dec, Monika Król, Sylwia Kuźniar, Monika Bieńkowska, Adriana Błajda, Kamila Babka.


  W czasie uroczystości zostały wręczone nagrody dla uczniów wyróżnionych w konkursach organizowanych pod koniec roku szkolnego - „Bliżej mitologii”

I miejsce – Marta Sroczyk
II miejsce – Marcin Obara
III miejsce – Maciej Kochman


  i konkurs „Wiedzy o Wielkiej Brytanii”


I miejsce - Patrycja Bar
II miejsce – Dominika Fryc
III miejsce – Julia Padiasek

 

{gallery}stories/2011-2012/aktualnosci_2011/29.06.12/3] width=[268] title=[Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012{/gallery}

 

    Dyplomy za wybitne osiągnięcia sportowe w wyciskaniu sztangi leżąc - Marcie Sroczyk i Andrzejowi Paszko wręczył Pan Adam Bielecki.

    Pan dyrektor skierował w imieniu swoim oraz Starosty Powiatu Łańcuckiego – Pana Adama Krzysztonia i Przewodniczącego Związku Niewidomych – Pana Mariana Wrony podziękowania do uczniów, którzy brali udział w przygotowaniu i przebiegu Rodzinnego Pikniku Integracyjnego.

 

{gallery}stories/2011-2012/aktualnosci_2011/29.06.12/4] width=[268] title=[Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012{/gallery}


   Sylwia Kuźniar podziękowała dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły za całoroczny trud włożony w wychowanie i przekazywanie wiedzy. Szczególne podziękowania skierowała do Pani mgr inż. Ewy Markowskiej, która po wieloletniej pracy dydaktyczno - wychowawczej zakończyła pracę w naszej szkole. Wszystkim życzyła dobrego wypoczynku oraz cudownych wakacyjnych przeżyć.


 

{gallery}stories/2011-2012/aktualnosci_2011/29.06.12/5] width=[268] title=[Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012{/gallery}

 

  W krótkiej części artystycznej Monika Król zaśpiewała piosenkę „Czas nie będzie czekał”,  a uczniowie Dominika Fuhrman, Sylwia Solarz, Karol Cebulak, Krzysztof Piątek, Damian Szubart, Maciej Kurek, Damian Dec, Monika Król, Sylwia Kuźniar, Sabina Szeremeta, Monika Bieńkowska, Adriana Błajda, Wojciech Hejnosz, Małgorzata Olbrycht wystąpili  w scence przedstawiającej na wesoło życie uczniów w naszej szkole.

    Uroczystość zakończył dyrektor szkoły mgr inż. Marek Miezin życząc wszystkim uczniom oraz gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły słonecznych wakacji i udanego wypoczynku.