Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zstlancut/ftp/zst5/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Zakończenie nauki uczniów klasy 3 ZSZ

Zakończenie nauki uczniów klasy 3 ZSZ

     15 czerwca 2012 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasie trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W uroczystości wzięli udział absolwenci, grono pedagogiczne i przewodniczący Rady Rodziców - Pan Stanisław Małecki. Dyrektor szkoły mgr inż. Marek Miezin gratulował absolwentom ukończenia szkoły, życzył powodzenia na egzaminie zawodowym. Podkreślał, że jego pomyślne zdanie, otwiera dla każdego z nich nowe możliwości.

  


  Zachęcał absolwentów do kontynuowania nauki lub jak najszybszego rozpoczęcia pracy. Słowa wdzięczności skierował do wychowawcy i wszystkich nauczycieli. Dziękował im za dobre i odpowiedzialne przygotowanie absolwentów do dalszego życia. Absolwentów zachęcał do pamięci o szkole, nauczycielach i kolegach z klasy. Wszystkim życzył udanych wakacji i sukcesów w dorosłym, samodzielnym życiu


 

   Pan dyrektor z wychowawcą klasy mgr Tomaszem Dudkiem wręczyli  wszystkim absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, a tym, którzy wyróżniali się zachowaniem i wynikami w nauce nagrody książkowe.


 


     Przewodniczący Rady Rodziców życzył absolwentom spełnienia życiowych planów i zadowolenia z dokonywanych wyborów, związanych z dalszym kształceniem, pracą zawodową i życiem prywatnym. Nauczycielom podziękował za trzyletnią pracę włożoną w kształtowanie umysłów i właściwych postaw.   W dniu dzisiejszym Pan Stanisław Małecki po raz ostatni pełnił funkcję przewodniczącego Rady Rodziców. Dyrektor szkoły mgr inż. Marek Miezin podziękował p. Małeckiemu za wieloletnie zaangażowanie i pomoc we właściwym funkcjonowaniu szkoły.Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zstlancut/ftp/zst5/libraries/cms/application/cms.php on line 471