Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zstlancut/ftp/zst5/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Zjazd absolwentów - rocznik 1976

Rok 2017-2018

Zjazd absolwentów - rocznik 1976

   W dniu 16 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie absolwentów Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie /rocznik 1976, klas V „a” i V „b’”/ w rocznicę 42-lecia ukończenia szkoły. W spotkaniu z pośród zaproszonych gości wzięli udział: wychowawca klasy VA – mgr inż. Stefan Ruta, wychowawca klasy VB - mgr inż. Stanisław Bieniasz, nauczyciel języka polskiego – mgr Krzysztof Szczepaniak oraz obecny dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie – mgr inż. Marek Miezin.

  Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 w pracowni języka polskiego znajdującej się budynku głównym szkoły. Spotkanie rozpoczęło tradycyjne powitanie gości i uczestników zjazdu przez Pana Ryszarda Bachnackiego – organizatora spotkania.

  Następnie dyrektor szkoły mgr inż. Marek Miezin przedstawił zebranym obecną sytuację szkoły - jej osiągnięcia i problemy, przypominał zawody w jakich kształci szkoła oraz zmiany organizacyjne jakie na przestrzeni ostatnich lat miały miejsce. Po wystąpieniu dyrektora szkoły Panowie Wychowawcy klas V mgr inż. Stefan Ruta oraz mgr inż. Stanisław Bieniasz odczytywał kolejne nazwiska z listy absolwentów, a zebrani w kilu słowach informowali zebranych o istotnych wydarzeniach rodzinnych i zawodowych jakie miały miejsce od ostatniego spotkania. W wypowiedziach absolwenci dużo czasu poświęcali pobytowi w szkole, z wielkim sentymentem wspominali lata spędzone w szkole oraz podkreślali wielkie zaangażowanie uczących ich nauczycieli w przekazaniu zarówno wiedzy ogólnej, jak i zawodowej. Podkreślali również fakt, że mimo ukończenia szkoły rolniczej zasób wiedzy i umiejętności jaki wynieśli ze szkoły umożliwił im z sukcesem podejmować pracę zawodową w wielu różnych profesjach nie tylko z rolnictwem. Na koniec części oficjalnej uczestnicy spotkania zwiedzili nowo wybudowaną halę sportową zlokalizowaną na terenie boisk szkolnych.

  Po spotkaniu w szkole w restauracji w Głuchowie odbyła się część towarzyska.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/zstlancut/ftp/zst5/libraries/cms/application/cms.php on line 471