Główna

Rekrutacja 2023

  • Technikum

    • technik pojazdów samochodowych • technik budownictwa • technik architektury krajobrazu • technik spawalnictwa • technik logistyk • technik geodeta

  • Szkoła Branżowa I stopnia

    • mechanik pojazdów samochodowych • elektromechanik pojazdów samochodowych • kierowca mechanik • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

 

TECHNIK GEODETA

1. Opis zawodu:

   Geodeta jest bardzo nowoczesnym, praktycznym oraz atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Ciągły rozwój geodezji pociąga za sobą konieczność definiowania nowych zadań, pojawiają się nowe dyscypliny np. geomatyka, GIS, geodezja katastralna.
   Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych kraju. Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.
   Do zadań geodety należą również regulacje stanu prawnego nieruchomości.
W pracach wykorzystuje nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

2. Informacje dodatkowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

• geodezja ogólna,
• geodezja inżynieryjna,
• kataster i gospodarka nieruchomościami,
• prawo w geodezyjne,
• język angielski zawodowy,
• podstawy działalności gospodarczej w geodezji.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

• terenowe ćwiczenia geodezyjne,
• ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne,
• geomatyka,
• rysunek geodezyjny,
• dokumentacja katastralna,
• praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie geodezyjnym /80 godz./

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- matematyka
- język angielski

2. Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu technika geodety jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja1:
Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów (BUD.18).

Kwalifikacja 2:
Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami (BUD.19).

3. Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik geodeta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych oraz wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
2) wykonywanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
3) wykonywanie pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów;
4) wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości;
5) zakładanie i aktualizacja bazy danych katastru nieruchomości;
6) prowadzenie i aktualizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. Technik geodeta znajdzie zatrudnienie w:

- przedsiębiorstwie geodezyjnym,
- jednostkach administracji rządowej i samorządowej
- budowlanym, inżynieryjnym,
- firmie kartograficznej,
- wydawnictwie publikującym atlasy, mapy,
- prowadza własną działalność gospodarczą.

   Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, drogowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 

Egzaminy zewnętrzne

Matura

Egzamin zawodowy

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Partnerzy szkoły

Łańcut w liczbach

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Goście na stronie

Odwiedza nas 384 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach