Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie realizuje zadania statutowe szkoły we współpracy z pracodawcami, placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na rzecz oświaty. Podejmowane działania przyczyniają się do podniesienia jakości kształcenia, rozwoju szkoły, budowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym, a także wspierania wszechstronnego rozwoju młodzieży. Do partnerów w tym zakresie działań szkoły, należą:

 

 

Politechnika Rzeszowska

W ramach współpracy uczniowie szkoły korzystają z wykładów i ćwiczeń organizowanych przez uczelnię.                           
                                                                                                             więcej...


Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Celem nawiązanej współpracy jest promowanie i uatrakcyjnianie form kształcenia zawodowego w zawodach branży budowlanej, adekwatnie do potrzeb uczniów i wymagań rynku pracy.
                                                                                                            więcej...

 

Klasy technikum budownictwa zostały objęte patronatem przez firmę budowlana Developres RYWAL  z siedzibą w Rzeszowie. Na mocy podpisanej umowy patronackiej uczniowie w czasie wizyt na prowadzonych przez firmę inwestycjach budowlanych poznają proces technologiczny i organizacyjny budowy budynków mieszkalnych, przemysłowych i innych.
                                                                                                           więcej...

Corocznie uczniowie klas w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach „Dnia przedsiębiorczości” poznają pracę serwisu samochodowego Hoffman – serwis samochodowy, który specjalizuje się w naprawie m. in. wtryskiwaczy, Common Rail, HDI, TDI, CDI, DTI, naprawie i regeneracji turbosprężarek i wtryskiwaczy. Nauczyciele uczestniczą w organizowanych przez zakład szkoleniach branżowych. 
                                                                                                           więcej...

 

Uczniowie w zawodzie technik geodeta uczestniczą w wykładach i pokazach nowoczesnego sprzętu geodezyjnego organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Jarosławiu, w ramach dni otwartych poznają ofertę edukacyjną uczelni.

 

Uczniowie wybranych klas uczestniczą w zajęciach praktycznych Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie. W trakcie spotkań poznają zagadnienia związane z problematyka środków odurzających, narkotyków, zagrożenia sieci internetowej, współczesne metody śledcze i inne.