Zakończenie roku szkolnego 2010/2011

    W dniu 22 czerwca br. odbył się uroczysty apel, podczas którego podsumowane zostały wyniki całorocznej pracy uczniów. Pan Dyrektor mgr inż. Marek Miezin przedstawił podsumowanie wyników w nauce, frekwencji oraz osiągnięcia w działalności pozaszkolnej uczniów. Najwyższe wyniki w nauce uzyskała uczennica klasy I c – technik geodeta Bar Patrycja uzyskując średnią - 5,19;

drugą wysoką średnią w szkole uzyskała uczennica klasy III a –  technik architektury krajobrazu – Magdalena Rachwał - średnia 5,0       

        Wszystkim uczniom, którzy uzyskali średnią powyżej 4,0 -  Pan dyrektor wręczył świadectwa i nagrody książkowe,  natomiast uczniowie, którzy szczególnie zaangażowali się w pracę na rzecz szkoły, otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

    Skierowane zostały również podziękowania dla uczniów, którzy pomagali w organizacji X Rodzinnego Pikniku Integracyjnego.

   Pan mgr Wacław Magoń wręczył nagrody przyznane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

Otrzymali je uczniowie Technikum:

Bar Patrycja – klasa I c - kierunek technik geodeta

Magdalena Rachwał – klasa III a – kierunek technik architektury krajobrazu

Marek Kuźniar – klasa III c – kierunek Technik mechanizacji rolnictwa

Łukasz Zabłotni – klasa III c – kierunek technik pojazdów samochodowych

    W programie słowno-muzycznym uczniowie: Monika Bieńkowska, Kamila Babka, Dominika Benedyk i Krzysztof Styś podziękowali dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom za trud włożony w wychowanie i przekazywanie wiedzy. Życzyli wszystkim bezpiecznego wypoczynku oraz wielu wartych wspomnień przeżyć wakacyjnych.

    Na koniec w humorystycznej scence „Na komendzie bez dopalaczy” z repertuaru Kabaretu Skeczów Męczących wystąpili uczniowie klasy III b – Michał Ruszel i Grzegorz Wilczek.