Zakończenie nauki klasy III ZSZ

    10 czerwca 2011 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasie trzeciej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. W uroczystości wzięli udział absolwenci, grono pedagogiczne i przewodniczący Rady Rodziców - Pan Stanisław Małecki. Dyrektor szkoły mgr inż. Marek Miezin gratulował absolwentom ukończenia szkoły i życzył powodzenia na egzaminie zawodowym. Podkreślał, że jego pomyślne zdanie, otwiera dla każdego z nich nowe możliwości.

   Zachęcał absolwentów do kontynuowania nauki lub jak najszybszego rozpoczęcia pracy. Słowa wdzięczności skierował do wychowawcy i wszystkich nauczycieli. Dziękował im za dobre i odpowiedzialne przygotowanie absolwentów do dalszego życia. Absolwentów zachęcał do pamięci o szkole, nauczycielach i kolegach z klasy. Wszystkim życzył udanych wakacji i sukcesów w dorosłym, samodzielnym życiu.

   Pan dyrektor z wychowawcą klasy mgr Jackiem Trzyną wręczyli  wszystkim absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, a tym, którzy wyróżniali się zachowaniem i wynikami
w nauce nagrody książkowe.

   Przewodniczący Rady Rodziców życzył absolwentom spełnienia życiowych planów i zadowolenia z dokonywanych wyborów, związanych z dalszym kształceniem, pracą zawodową i życiem prywatnym. Nauczycielom podziękował za trzyletnią pracę włożoną w kształtowanie umysłów i właściwych postaw absolwentów.

   Uroczystość zakończył przedstawiciel absolwentów, który podziękował nauczycielom i wychowawcy za trud kształcenia i wychowania.