Zjazd absolwentów - 30-lecie

   W dniu 13 czerwca 2015 r. odbył się zjazd absolwentów w rocznicę 30 - lecia /1980 – 1985/ ukończenia Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie. Organizatorami zjazdu byli Panowie Marek Łania – obecnie nauczyciel w ZST w Łańcucie oraz Zbigniew Jurek – obecnie nauczyciel w PCKPiEZ w Łańcucie. W zjeździe obok absolwentów rocznika 1985 /klasy V a i V b/ i ich partnerek życiowych wzięli udział wychowawcy klas, Pani mgr Anna Spicha i Pan mgr Władysław Waga, ówcześni dyrektorzy Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie Pan mgr inż. Stefan Ruta i dr Eugeniusz Szal oraz obecny dyrektor szkoły mgr inż. Marek Miezin.


    Zjazd rozpoczął się o godz. 14.00 na cmentarzu komunalnym w Łańcucie od złożenia kwiatów na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły.
Następnie o godzinie 15.15 uczestnicy zjazdu uczestniczyli w Mszy Świętej odprawionej przez absolwenta szkoły Ks. Bogdana Ciska w kościele pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Łańcucie. Ksiądz Bogdan Cisek w krótkiej homilii podziękował organizatorom spotkania za trud związany z jego organizacją oraz podkreślił wielką rolę szkoły, która nie tylko przekazała swoim absolwentom szeroką wiedzę zawodową ale również ukształtowała ich system wartości w umiłowaniu ojczyzny, rodziny i pracy. Obecnie ks. Bogdan Cisek pełni posługę kapłańską w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, pełniąc obowiązki proboszcza w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Northampton.
    Po Mszy Św. uczestnicy zjazdu udali się na teren Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie gdzie zwiedzili pracownie dydaktyczne i wydziały warsztatowe dawnych warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie. Przewodnikami po nowoczesnych pracowniach „Centrum” byli Panowie mgr inż. Andrzej Pilecki - absolwent szkoły, obecnie wicedyrektor PCKPiEZ w Łańcucie oraz mgr Zbigniew Jurek – uczestnik zjazdu, obecnie nauczyciel PCKPiEZ w Łańcucie. Zwiedzający absolwenci wspominali swoich instruktorów zajęć praktycznych, organizację szkolenia praktycznego oraz podkreślali zmiany jakie zaszły w wyposażeniu stanowisk warsztatowych. Obecnie PCKPiEZ w Łańcucie po przeprowadzonym remoncie i doposażeniu w nowoczesny sprzęt dydaktyczny stanowi jedną z najbardziej nowoczesnych placówek kształcenia praktycznego w województwie podkarpackim.
    Po zwiedzeniu wydziałów warsztatowych uczestnicy zjazdu udali się do budynku głównego ZST w Łańcucie, gdzie w pracowni języka polskiego odbyło się krótkie spotkanie z wychowawcami klas oraz dyrektorami szkoły. Wychowawcy klas „sprawdzili obecność w klasach” oraz podzielili się swoimi uwagami na temat zmian jakie zaszły w szkole na przestrzeni 30 – lat. Dyrektor Stefan Ruta podkreślił wysoki poziom nauczania zawodowego, ogólnego i wychowania z jakiego znane było Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie w środowisku, co ułatwiało absolwentom szkoły zarówno kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach jak również znalezienie pracy i szybki awans zawodowy na wielu stanowiskach często nie związanych z rolnictwem. Obecny dyrektor szkoły Marek Miezin przedstawił obecną sytuację szkoły, kierunki kształcenia zmiany jakie zaszły w organizacji kształcenia praktycznego oraz zaprosił wszystkich absolwentów na obchody 70 - lecia Szkoły, które odbędą się w 7 listopada 2015 r.
   Po części oficjalnej w Bursie Szkolnej w Łańcucie obyła się część towarzyska zjazdu absolwentów. Podczas rozmów w miłej atmosferze uczestnicy spotkania podkreślali wielką satysfakcję z możliwości spotkania swoich profesorów, kolegów ze szkolnej ławy oraz powspominania dawnych młodzieńczych lat szkolnych. Wszyscy wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych tego typu spotkaniach.