Rok 2019-2020

Spotkanie szkoleniowo-prezentacyjne

     W dniu 13.02.2020 r. uczniowie klas: I a, I c, II a w zawodzie technik budownictwa uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowo-prezentacyjnym, które poprowadził przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie p. mgr inż. Grzegorz Dubik. W pierwszej części uczniowie zapoznali się z tematami związanymi z zawodem inżyniera budownictwa oraz uzyskaniu uprawnień do samodzielnego funkcjonowania w budownictwie.

   Kolejnym tematem były możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz systemów, pozwalających na zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie. Doskonałym przykładem na to okazał się pasywny budynek siedziby Izby. Miejsce to łączy w sobie funkcję biurową, dydaktyczno-promocyjną, posiadającą innowacyjne, energooszczędne rozwiązania, zarówno pod względem ekonomicznym, ekologicznym jak i estetycznym. W kolejnej części spotkania uczniowie zwiedzili w budynku siedziby: kotłownię wraz z automatyką, instalacją wody szarej, centralę wentylacyjną, sale konferencyjne z automatyką żaluzji i oświetlenia. Uczestnicy zapoznali się z rozwiązaniami OZE, którymi są: pompa ciepła, panele fotowoltaiczne, gruntowy wymiennik ciepła.

  Opiekę nad uczniami w tym dniu sprawowały p. Agnieszka Grzywacz i p. Anna Grzybowska