Nadanie imienia Technikum Nr 3

Nadanie imienia Technikum Nr 3 w ZST w Łańcucie

 

 

   21 października 2011 roku miał miejsce ostatni etap związany z nadaniem Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie imienia Jana Inglota. Tego dnia nauczyciele, uczniowie, absolwenci, zaproszeni goście oraz sympatycy ZST spotkali się, aby wspólnie świętować historyczny dla szkoły przy ulicy Armii Krajowej moment. O godzinie 9.00 zebraliśmy się w kościele farnym pw. św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Łańcucie, by uczestniczyć we Mszy Świętej celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Mariana Buczka, wychowanka byłego TMR (lata 1968-1973). 

    W czasie homilii Ksiądz Biskup, wspominał spędzone w naszej szkole lata i upraszał zgromadzonych w świątyni uczniów o to, by pamiętali o wartościach przekazywanych przez pedagogów.

    W czasie Mszy nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły i tablicy pamiątkowej z uroczystości nadania imienia szkole

    Pan Dyrektor Marek Miezin oraz Pani wicedyrektor Anna Plizga złożyli Księdzu Biskupowi serdeczne podziękowania, przekazując pamiątkowy album wraz z podpisami wszystkich pracowników szkoły.

 Część oficjalna

    Po Mszy Świętej, wszyscy udaliśmy się do łańcuckiego Miejskiego Domu Kultury, gdzie kontynuowaliśmy świętowanie obchodów dnia nadania imienia szkole.

    Po wprowadzeniu sztandaru, wszystkich przybyłych na uroczystości przywitała Pani Kamila Konieczny, pełniąca funkcję pedagoga szkolnego, a której przypadła zaszczytna rola prowadzenia uroczystości.

    Oprócz imiennie wymienionych gości specjalnych, o których będzie mowa niżej, słowa powitania objęły także nauczycieli pracujących w ZST, nauczycieli praktycznej nauki zawodu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie, rodziców uczniów, emerytowanych nauczycieli oraz pracowników szkoły, a przede wszystkim uczniów ZST w Łańcucie.

     Pan Marek Miezin Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w swoim imieniu podziękował gościom za przybycie i wprowadził w atmosferę święta, wyrażając opinię, że to jeden z najważniejszych dni w historii szkoły 

    Jako pierwszy z gości zabrał głos Pan Kazimierz Gołojuch, Poseł na Sejm RP. Pan Poseł mówił o tym, jak bardzo Technikum Mechanizacji Rolnictwa, którego jest absolwentem, przyczyniło się do jego rozwoju; jak ważne teraz – z perspektywy czasu – wydają się wartości i wychowanie wpojone przez ówczesnych nauczycieli. Kończąc wywód, na ręce Pana Dyrektora szkoły, złożył okolicznościowy grawerton. 

    Ksiądz Prałat Tadeusz Kocór Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława, Biskupa i Męczennika
w Łańcucie, wyraził opinię, jak trudno było w czasach, w których działał Jan Inglot zachować twarz. Jemu się to udało, przez co – zdaniem Księdza Prałata – niezłomna postawa Inglota jest wzorem dla współcześnie uczącej się w ZST młodzieży. 

    W podobnym tonie wypowiedział się Pan Adam Krzysztoń, Starosta Powiatu Łańcuckiego, który – jak przyznał – wyzbył się początkowych wątpliwości, co do kandydatury Inglota i jest w pełni zadowolony z wyboru. Przedstawiciel powiatu łańcuckiego na ręce Pana Dyrektora złożył statuetkę św. Michała Archanioła, patrona Łańcuta, by „chroniła i broniła” społeczność szkolną przed wszelkim złem.

    Oczywiście nie wszyscy znamienici goście zabrali głos, a byli również z nami:  Pan Stanisław Gwizdak (Burmistrz Miasta Łańcuta), Ksiądz Prałat Władysław Kenar (Rezydent Senior Parafii Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika w Łańcucie), Pani  Maria Rusin (Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie), Pan Krzysztof Szczepaniak (Główny Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Rzeszowie, Radny Miasta Łańcuta, były nauczyciel TMR), Pan Jan Kilian (członek Zarządu Powiatu Łańcuckiego, absolwent szkoły), Pani Krystyna Gruca (Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie), Pan Stanisław Hudyma (były dyrektor TMR), Pan Stefan Ruta (Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum im. Franciszka Magrysia w Handzlówce, były dyrektor TMR oraz jeden z głównych orędowników nadania Technikum nr 3 w ZST imienia Jana Inglota), ks. Artur Janiec i ks. Stanisław Piegdoń (byli Księża Katecheci ZST), Pan Edward Dreszczyk (wykładowca Akadami Rolniczej w Szczecinie), Pan Dariusz Kusz (wykładowca Politechniki Rzeszowskiej), Pan Ryszard Bugiel (Wójt Gminy Kamień) oraz Pan Wacław Kozłowski (Prezes Banku Spółdzielczego w Łańcucie). 

    Po wstępnych mowach, nastąpiła najważniejsza część obchodów, mianowicie przekazanie sztandaru. Przedstawiciele Rady Rodziców, Pani Maria Bieńkowska i Pan Stanisław Małecki, wręczyli Panu Dyrektorowi sztandar Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Inglota „jako symbol wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny”. Pan Dyrektor przekazał z kolei ten cenny dar, na ręce uczniów, którzy zobowiązali się „dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować szkołę”.

    Pani Kamila Konieczny, dokonała opisu sztandaru szkoły, podczas gdy przedstawiciel pocztu sztandarowego, ukazywał prezentowane elementy. I tak, na rewersie koloru biało-czerwonego, umieszczone jest godło państwowe – srebrny orzeł z głową zwróconą w prawo, ozdobioną złotą koroną. Rozpostarte skrzydła to symbol gotowości do najwyższego lotu. Awers natomiast, w kolorze ciemnozielonym, stanowią trzy elementy: w środkowej części umieszczone jest godło szkoły, pochodzące z lat 70., w części górnej znajduje się nazwa szkoły: „Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie”, a na dole – dopisek „im. Jana Inglota”. 

    Po prezentacji sztandaru, głos zabrał Pan Wacław Magoń, nauczyciel historii w ZST i przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Technikum Mechanizacji Rolnictwa, przedstawiając sylwetkę Jana Inglota. Prezentacji towarzyszył pokaz w postaci slajdów archiwalnych zdjęć patrona. 

    Dopełnienie życiorysu stanowiły wspomnienia osób znających Jana Inglota osobiście. Jako pierwsza wystąpiła Pani Anna Spicha, córka głównej postaci dzisiejszego dnia, wieloletnia, zasłużona dla szkoły, nauczycielka matematyki. Głos ten ukazał Inglota z drugiej – „rodzinnej” – strony. Jan Inglot spełniał się bowiem nie tylko jako dyrektor szkoły i społecznik, ale także jako ojciec. Pani Anna Spicha pamięta ojca jako osobę łagodną, ale jednocześnie wymagającą. Następnym przemawiającym był Pan Eugeniusz Szal, wieloletni wicedyrektor szkoły i nauczyciel historii w byłym TMR, który mówił o „samospalaniu się” Jana Inglota jako dyrektora szkoły; jego heroicznej pracy na rzecz swoich wychowanków. Jako ostatni w tej części uroczystości zabrał głos Pan Marek Kuźniar – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie, absolwent naszej szkoły. Gość przytoczył epizody szkolne związane z zajęciami praktycznymi, wskazując, jak wielkim dobrodziejstwem były te zajęcia, kształtujące nie tylko umiejętności, ale i charakter.

 

Część artystyczna

Część oficjalną obchodów dopełniła część artystyczna, którą zrealizowali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i różnorodne zespoły artystyczne z regionu i Łańcuta. 

    Jako pierwsi wystąpili uczniowie ZST – Adrianna Błajda, Magdalena Długosz, Damian Dec i Krzysztof Styś – przedstawiciele społeczności uczniowskiej, przygotowani do występu przez Panią Lucynę Kielar, nauczycielkę języka polskiego w ZST i Panią Alicję Piotrowską, byłą nauczycielkę tegoż przedmiotu w naszej szkole. Uczniowie ukoronowali postać swojego patrona pięknym słowem poetyckim, stawiając sobie Jana Inglota za wzór etycznego i godnego postępowania we własnym życiu. 

    Po słowie poetyckim, jako pierwsza zaprezentowała się Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Husowie pod batutą Pana Zdzisława Magonia, grającego niegdyś w orkiestrze dętej Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Warto dodać, że husowska orkiestra obchodziła w tym roku 25-lecie swojego istnienia artystycznego. Gra orkiestry towarzyszyła także występowi piętnastu dziewczynek – Zespołowi Majoretek z Husowa, prowadzonych przez Panią Barbarę Szlęk. 

     Prezentując taniec tradycyjny, wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Markusy”, powstały z inicjatywy Pana Jana Kiliana, Dyrektora Centrum Kultury Gminy Markowa. Choreografem Zespołu jest Pani Urszula Opałka, a kierownikiem organizacyjnym Pani Halina Cwynar. 

    Nie mogło dzisiaj zabraknąć także Zespołu Tańca Estradowego „Ekrol”. „Ekrol” – powszechnie znany nie tylko w naszych regionach – powstał 35 lat temu z inicjatywy Pana Czesława Pantuły, byłego nauczyciela Technikum Mechanizacji Rolnictwa.  Do dziś jest kojarzony z naszą szkołą. Zespół, kierowany obecnie przez Panią Ewę Hołub, wystąpił z choreografią cha-cha w krakowiaku. Pani Hołub przygotowała także do występu najmłodszy duet Zespołu Tanecznego „Iskierka”. Dwie młodziutkie, niezwykle uzdolnione artystki zaprezentowały się w choreografii Orzechowy problem

   Na scenie pojawił się również Kwartet Instrumentów Dętych Blaszanych Szkoły Muzycznej II stopnia Łańcuckiego Towarzystwa Muzycznego pod opieką Pana Józefa Nawojskiego. Skład kwartetu w połowie stanowią nasi uczniowie.

Każdy z występów zadziwiał różnorodnością i miał swoisty klimat. Wszystkie zespoły został bardzo ciepło przyjęte przez widzów.

    Po występach artystycznych, jako ostatni zabrał głos Pan Tadeusz Inglot, syn Jana Inglota. Wykładowca Politechniki Wrocławskiej serdecznie podziękował Panu Dyrektorowi Markowi Miezinowi za honor – jak się wyraził – jakim jest dla niego i jego rodziny, nadanie Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych imienia jego ojca, Jana Inglota.

    Po zakończeniu uroczystości w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie, zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad do Bursy Szkolnej, po którym nastąpiło zwiedzanie szkoły. Był to nader miły moment dla przybyłych, a w szczególności absolwentów szkoły. Niejeden z gości zobaczył szkołę po kilku czy kilkunastu latach i w nie jednym oku łza się zakręciła. 

    Po uroczystościach Dyrekcja Szkoły wraz z rodziną Jana Inglota udali się na Cmentarz Komunalny, by złożyć wieniec na grobie śp. Jana i Julii Inglotów.

    Pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim znamienitym gościom, absolwentom, zaprzyjaźnionym zespołom i instytucjom oraz uczniom za uświetnienie tej historycznej dla Zespołu Szkół Technicznych chwili swoją obecnością. Świadomość, że tak wiele osób nam sprzyja i wspiera dobrym słowem, dodaje nam skrzydeł i mobilizuje do dalszej pracy na rzecz szkoły. Wielkie dzięki!

Specjalne podziękowania składamy również na ręce wszystkich osób, które dzisiejsze święto przygotowały.

 

 

Rafał Fałda

 

Egzaminy zewnętrzne

Matura

Egzamin zawodowy

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Partnerzy szkoły

Łańcut w liczbach

Kalendarz

lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Goście na stronie

Odwiedza nas 287 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach