Konkursy

Konkursy

Wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego i niemieckiego - III edycja

Wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego i niemieckiego - III edycja
“Puzzle with Languages”
“Puzzle mit Sprachen”

 Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu języka angielskiego i niemieckiego
Data i miejsce imprezy:
13 kwietnia 2023, godz. 11.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych

Zasady udziału:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-4 Technikum ( po szkole podstawowej) w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie.
2. W konkursie biorą udział max. 2 osoby z danej klasy.
3. Konkurs składa się z 3 rund: I – Znajomość środków językowych (materiał gramatyczny, słownictwo), II – Uzupełnianie luk w utworze muzycznym, III – Rozpoznawanie znanych miast i ich obiektów (Niemcy, Austria, Wielka Brytania, USA i Australia).

Zgłoszenia do konkursu u nauczycieli języków obcych do 28 marca 2023 roku.

Czytaj więcej...

Turniej Szkół Podstawowych ,,Buduj z Głową”

Regulamin
Turnieju Szkół Podstawowych
,, Buduj z Głową”

I. CEL TURNIEJU

  Podstawowym celem turnieju jest promocja zawodów budowlanych oraz przedstawienie młodzieży perspektywy kształcenia i doskonalenia zawodowego na kierunku technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie.

II. ORGANIZATOR TURNIEJU

Organizatorem turnieju jest Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie.
Patronat nad turniejem objęło P.B. BESTA w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

Konkurs wiedzy technicznej

Regulamin
Konkursu Wiedzy Technicznej
dla uczniów szkół podstawowych

Organizator:
Zespół Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie

Data i miejsce imprezy: 14 marca 2023 r., godz. 10.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych
ul. Armii Krajowej 51 a, 37-100 Łańcut

Cele konkursu:

1. pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa,
2. rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych i pokrewnych,
3. propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki,
4. upowszechnienie nowoczesnej wiedzy technicznej,
5. wyłonienie najbardziej utalentowanych kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej...

Wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego i niemieckiego - II edycja

Wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego i niemieckiego - II edycja
“Puzzle with Languages”
“Puzzle mit Sprachen”

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu języka angielskiego i niemieckiego

Data i miejsce konkursu:
21 kwietnia 2022, godz. 11.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych

Zasady udziału:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-3 Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie.
2. W konkursie biorą udział max. 3 osoby z danej klasy.
3. Konkurs składa się z 3 rund: I – Znajomość środków językowych (materiał gramatyczny, słownictwo), II – Uzupełnianie luk w utworze muzycznym, III – Rozpoznawanie znanych miast i ich obiektów (Niemcy, Austria, Wielka Brytania, USA i Australia).

Zgłoszenia do konkursu u nauczycieli języków obcych do 8 kwietnia 2022 roku.

Czytaj więcej...

Konkurs Wiedzy Technicznej

 1. Organizator Konkursu:
  Zespół Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie

 

 1. Cele konkursu:
 2. pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki  stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa,
 3. rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych
  i pokrewnych,
 4. propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki,
 5. upowszechnienie nowoczesnej wiedzy technicznej,
 6. wyłonienie najbardziej utalentowanych kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

  Czytaj więcej...

PROJEKT HOTELU DLA OWADÓW

Regulamin konkursu na

PROJEKT HOTELU DLA OWADÓW

(projekt wraz z prezentacją multimedialną)

 

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas ósmych szkół podstawowych powiatu łańcuckiego
 2. Organizator: Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie
 3. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie wiedzy o pożytecznych owadach występujących w środowisku,
 • kształtowanie umiejętności poprawiania warunków bytowania pożytecznych owadów w środowisku,
 • propagowanie postaw proekologicznych i szacunku dla przyrody,
 • zachęcenie młodzieży do ochrony owadów zapylających,
 • poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia.
 1. Zadanie konkursowe- wykonanie rysunku ( projektu lub wizualizacji) hotelu dla owadów techniką kolorową , a następnie wykonanie prezentacji multimedialnej .

  Czytaj więcej...

Konkurs Wiedzy Technicznej

Regulamin
Konkursu Wiedzy Technicznej
dla uczniów szkół podstawowych

Organizator:
Zespół Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie

Data i miejsce imprezy: 4 marca 2020 r., godz. 10.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych
ul. Armii Krajowej 51 a, 37-100 Łańcut

Cele konkursu:

1. pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa,
2. rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych i pokrewnych,
3. propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki,
4. upowszechnienie nowoczesnej wiedzy technicznej,
5. wyłonienie najbardziej utalentowanych kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej...

Konkurs języka angielskiego i niemieckiego Puzzle

Wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego
i niemieckiego
“Puzzle with Languages”
“Puzzle mit Sprachen”

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu języka angielskiego
i niemieckiego
Data i miejsce imprezy:
5 marca 2020, godz. 10.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych

Cele konkursu:

1. Wzbudzanie wśród młodzieży zainteresowania kulturą innych krajów.
2. Zaprezentowanie innych możliwości edukacji w zakresie języków obcych poprzez teksty obcojęzyczne.
3. Kształcenie umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi.
4. Rozwijanie umiejętności zachowania się przed publicznością i autoprezentacji.
5. Stosowanie zasad zdrowej rywalizacji.

Czytaj więcej...

Konkurs języka angielskiego i niemieckiego

 

Wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego i niemieckiego
na prezentację multimedialną
“Time for Culture”
“Zeit für Kultur”

Data i miejsce imprezy:
3 kwietnia 2019, godz. 10.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie
ul. Armii Krajowej 51 a, 37-100 Łańcut

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu języka angielskiego i niemieckiego.

Cele konkursu:
1. Wzbudzanie wśród młodzieży zainteresowania kulturą innych krajów.
2. Zaprezentowanie innych możliwości edukacji w zakresie języków obcych poprzez teksty obcojęzyczne.
3. Kształcenie umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi.
4. Rozwijanie umiejętności zachowania się przed publicznością i autoprezentacji.
5. Stosowanie zasad zdrowej rywalizacji.

Czytaj więcej...

Konkurs Wiedzy Technicznej

Regulamin
Konkursu Wiedzy Technicznej
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Organizator:
Zespół Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie
Data i miejsce imprezy: 8 marca 2019 r., godz. 10.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie
ul. Armii Krajowej 51 a, 37-100 Łańcut

  Cele konkursu:

1) pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa,
2) rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych
i pokrewnych,
3) propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki,
4) upowszechnienie nowoczesnej wiedzy technicznej,
5) wyłonienie najbardziej utalentowanych kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Konkurs Wiedzy Technicznej

Regulamin
Konkursu Wiedzy Technicznej
dla Gimnazjalistów

Organizator:
Zespół Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie
Data i miejsce imprezy:  6 kwietnia 2018, godz. 10.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie
ul. Armii Krajowej 51 a, 37-100 Łańcut

Cele konkursu:

1) pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa,
2) rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych
i pokrewnych,
3) propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki,
4) upowszechnienie nowoczesnej wiedzy technicznej,
5) wyłonienie najbardziej utalentowanych kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Kultura bezpieczeństwa

 

 

"Kultura bezpieczeństwa"

     W trosce o bezpieczeństwo młodych pracowników, którzy ulegają wypadkom znacznie częściej niż osoby o dłuższym stażu zatrudnienia, Państwowa Inspekcja Pracy proponuje program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem programu jest przygotowanie młodych ludzi do czekającego ich przejścia ze szkoły do pracy – przekazanie im wiadomości o bezpieczeństwie pracy i przysługujących prawach pracowniczych.

    Do programu przystąpili nauczyciele, którzy podjęli się przeprowadzić lekcje w swoich szkołach, na których uczniowie mogli zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy. W bieżącym roku województwie podkarpackim udział w programie wzięło 137 nauczycieli z 57 szkół., w tym kolejny już raz nasza szkoła. Uczestnicy programu otrzymali od Okręgowego Inspektora Pracy „Świadectwo uczestnictwa w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy”.

   Dla uczniów szkół uczestniczących w programie edukacyjnym Państwowa Inspekcja Pracy organizuje ogólnopolski konkurs pod hasłem „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: etap I-szkolny, etap II-regionalny, etap III-centralny.

Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w powyższym konkursie proszeni są o zgłaszanie się do nauczyciela przedmiotu „bezpieczeństwo pracy” Andrzeja Kowala w terminie do 10- go listopada br.

Z A P R A S Z A M Y !!!

 

Poznaj swoje prawa w pracy

Z A P R A S Z A M Y
DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!
„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

   Państwowa Inspekcja Pracy ogłasza ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych popularyzujący wiedzę z zakresu prawa pracy.

   Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach:

I etap szkolny – odbędzie się 22-go listopada, zapraszamy wszystkich chętnych uczniów o zgłaszanie się w terminie do 10-go listopada u organizatora konkursu Andrzeja Kowala nauczyciela przedmiotu „bezpieczeństwo pracy”
II etap regionalny - organizowany przez OIP w Rzeszowie w okresie styczeń-luty 2018 r. weźmie w nim udział dwóch uczniów z naszej szkoły, którzy uzyskają największą liczbę punktów na etapie szkolnym- przewidziane są nagrody i upominki dla wszystkich uczestników II-go etapu.
III etap centralny - organizowany przez GIP weźmie w nim trzech uczniów z etapu regionalnego którzy uzyskają największą liczbę punków z testu na etapie regionalnym.

           

 

Podkategorie

Egzaminy zewnętrzne

Matura

Egzamin zawodowy

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Partnerzy szkoły

Łańcut w liczbach

Kalendarz

grudzień 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Goście na stronie

Odwiedza nas 357 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach