Olimpiady i konkursy

KWT 2024

Regulamin
Konkursu Wiedzy Technicznej
dla uczniów szkół podstawowych

Organizator:
Zespół Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie

Data i miejsce imprezy: 15 marca 2024 r., godz. 10.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych
ul. Armii Krajowej 51 a, 37-100 Łańcut

 Cele konkursu:


 1. pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki   stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa,
 2. rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych
  i pokrewnych,
 3. propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki,
 4. upowszechnienie nowoczesnej wiedzy technicznej,
 5. wyłonienie najbardziej utalentowanych kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

  Czytaj więcej...

Turniej "Buduj z Głową”

Turniej Szkół Podstawowych
"
Buduj z Głową”

I. CEL TURNIEJU

   Podstawowym celem turnieju jest promocja zawodów budowlanych oraz przedstawienie młodzieży perspektywy kształcenia i doskonalenia zawodowego na kierunku technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

II. ORGANIZATOR TURNIEJU

Organizatorem turnieju jest Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie.
Patronat nad turniejem objęło P.B. BESTA w Rzeszowie i Starosta Powiatu Łańcuckiego.

III. UCZESTNICY TURNIEJU

1. Udział w Turnieju mogą wziąć uczniowie klas ósmych szkół podstawowych województwa podkarpackiego.
2. Szkoły typują do turnieju drużyny 2 osobowe i nauczyciela opiekuna.
3. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie przez każdą drużynę plakatu wykonanego w formacie A3 ,,Polskie absurdy budowlane”.
4. Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice plastycznej.
5. Komisja Konkursowa będzie oceniała prace zgodnie z kryteriami.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych
z tematyką konkursu.
7. Zwycięzców Konkursu w kategorii Plakat wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatorów.
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy zachowaniu anonimowości prac. Każdej pracy zostanie nadany numer, a po ostatecznej decyzji komisji Konkursowej zostaną ujawnione nazwiska autorów prac.

Czytaj więcej...

Wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego i niemieckiego - III edycja

Wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego i niemieckiego - III edycja
“Puzzle with Languages”
“Puzzle mit Sprachen”

 Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu języka angielskiego i niemieckiego
Data i miejsce imprezy:
13 kwietnia 2023, godz. 11.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych

Zasady udziału:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-4 Technikum ( po szkole podstawowej) w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie.
2. W konkursie biorą udział max. 2 osoby z danej klasy.
3. Konkurs składa się z 3 rund: I – Znajomość środków językowych (materiał gramatyczny, słownictwo), II – Uzupełnianie luk w utworze muzycznym, III – Rozpoznawanie znanych miast i ich obiektów (Niemcy, Austria, Wielka Brytania, USA i Australia).

Zgłoszenia do konkursu u nauczycieli języków obcych do 28 marca 2023 roku.

Czytaj więcej...

Turniej Szkół Podstawowych ,,Buduj z Głową”

Regulamin
Turnieju Szkół Podstawowych
,, Buduj z Głową”

I. CEL TURNIEJU

  Podstawowym celem turnieju jest promocja zawodów budowlanych oraz przedstawienie młodzieży perspektywy kształcenia i doskonalenia zawodowego na kierunku technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie.

II. ORGANIZATOR TURNIEJU

Organizatorem turnieju jest Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie.
Patronat nad turniejem objęło P.B. BESTA w Rzeszowie.

Czytaj więcej...

Konkurs wiedzy technicznej

Regulamin
Konkursu Wiedzy Technicznej
dla uczniów szkół podstawowych

Organizator:
Zespół Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie

Data i miejsce imprezy: 14 marca 2023 r., godz. 10.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych
ul. Armii Krajowej 51 a, 37-100 Łańcut

Cele konkursu:

1. pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa,
2. rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych i pokrewnych,
3. propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki,
4. upowszechnienie nowoczesnej wiedzy technicznej,
5. wyłonienie najbardziej utalentowanych kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej...

Wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego i niemieckiego - II edycja

Wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego i niemieckiego - II edycja
“Puzzle with Languages”
“Puzzle mit Sprachen”

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu języka angielskiego i niemieckiego

Data i miejsce konkursu:
21 kwietnia 2022, godz. 11.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych

Zasady udziału:

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-3 Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie.
2. W konkursie biorą udział max. 3 osoby z danej klasy.
3. Konkurs składa się z 3 rund: I – Znajomość środków językowych (materiał gramatyczny, słownictwo), II – Uzupełnianie luk w utworze muzycznym, III – Rozpoznawanie znanych miast i ich obiektów (Niemcy, Austria, Wielka Brytania, USA i Australia).

Zgłoszenia do konkursu u nauczycieli języków obcych do 8 kwietnia 2022 roku.

Czytaj więcej...

Konkurs Wiedzy Technicznej

 1. Organizator Konkursu:
  Zespół Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie

 

 1. Cele konkursu:
 2. pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki  stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa,
 3. rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych
  i pokrewnych,
 4. propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki,
 5. upowszechnienie nowoczesnej wiedzy technicznej,
 6. wyłonienie najbardziej utalentowanych kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

  Czytaj więcej...

PROJEKT HOTELU DLA OWADÓW

Regulamin konkursu na

PROJEKT HOTELU DLA OWADÓW

(projekt wraz z prezentacją multimedialną)

 

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas ósmych szkół podstawowych powiatu łańcuckiego
 2. Organizator: Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie
 3. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie wiedzy o pożytecznych owadach występujących w środowisku,
 • kształtowanie umiejętności poprawiania warunków bytowania pożytecznych owadów w środowisku,
 • propagowanie postaw proekologicznych i szacunku dla przyrody,
 • zachęcenie młodzieży do ochrony owadów zapylających,
 • poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia.
 1. Zadanie konkursowe- wykonanie rysunku ( projektu lub wizualizacji) hotelu dla owadów techniką kolorową , a następnie wykonanie prezentacji multimedialnej .

  Czytaj więcej...

Konkurs Wiedzy Technicznej

Regulamin
Konkursu Wiedzy Technicznej
dla uczniów szkół podstawowych

Organizator:
Zespół Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie

Data i miejsce imprezy: 4 marca 2020 r., godz. 10.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych
ul. Armii Krajowej 51 a, 37-100 Łańcut

Cele konkursu:

1. pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa,
2. rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych i pokrewnych,
3. propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki,
4. upowszechnienie nowoczesnej wiedzy technicznej,
5. wyłonienie najbardziej utalentowanych kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej...

Konkurs języka angielskiego i niemieckiego Puzzle

Wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego
i niemieckiego
“Puzzle with Languages”
“Puzzle mit Sprachen”

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu języka angielskiego
i niemieckiego
Data i miejsce imprezy:
5 marca 2020, godz. 10.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych

Cele konkursu:

1. Wzbudzanie wśród młodzieży zainteresowania kulturą innych krajów.
2. Zaprezentowanie innych możliwości edukacji w zakresie języków obcych poprzez teksty obcojęzyczne.
3. Kształcenie umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi.
4. Rozwijanie umiejętności zachowania się przed publicznością i autoprezentacji.
5. Stosowanie zasad zdrowej rywalizacji.

Czytaj więcej...

Konkurs języka angielskiego i niemieckiego

 

Wewnątrzszkolny konkurs języka angielskiego i niemieckiego
na prezentację multimedialną
“Time for Culture”
“Zeit für Kultur”

Data i miejsce imprezy:
3 kwietnia 2019, godz. 10.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie
ul. Armii Krajowej 51 a, 37-100 Łańcut

Regulamin wewnątrzszkolnego konkursu języka angielskiego i niemieckiego.

Cele konkursu:
1. Wzbudzanie wśród młodzieży zainteresowania kulturą innych krajów.
2. Zaprezentowanie innych możliwości edukacji w zakresie języków obcych poprzez teksty obcojęzyczne.
3. Kształcenie umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi.
4. Rozwijanie umiejętności zachowania się przed publicznością i autoprezentacji.
5. Stosowanie zasad zdrowej rywalizacji.

Czytaj więcej...

Konkurs Wiedzy Technicznej

Regulamin
Konkursu Wiedzy Technicznej
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Organizator:
Zespół Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie
Data i miejsce imprezy: 8 marca 2019 r., godz. 10.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie
ul. Armii Krajowej 51 a, 37-100 Łańcut

  Cele konkursu:

1) pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa,
2) rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych
i pokrewnych,
3) propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki,
4) upowszechnienie nowoczesnej wiedzy technicznej,
5) wyłonienie najbardziej utalentowanych kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Konkurs Wiedzy Technicznej

Regulamin
Konkursu Wiedzy Technicznej
dla Gimnazjalistów

Organizator:
Zespół Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie
Data i miejsce imprezy:  6 kwietnia 2018, godz. 10.00
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Technicznych Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie
ul. Armii Krajowej 51 a, 37-100 Łańcut

Cele konkursu:

1) pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa,
2) rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych
i pokrewnych,
3) propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki,
4) upowszechnienie nowoczesnej wiedzy technicznej,
5) wyłonienie najbardziej utalentowanych kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Egzaminy zewnętrzne

Matura

Egzamin zawodowy

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Partnerzy szkoły

Łańcut w liczbach

Kalendarz

lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Goście na stronie

Odwiedza nas 580 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach