Główna

Rekrutacja 2022

  • Technikum

    • technik pojazdów samochodowych • technik budownictwa • technik architektury krajobrazu • technik spawalnictwa • technik logistyk • technik geodeta

  • Szkoła Branżowa I stopnia

    • mechanik pojazdów samochodowych • elektromechanik pojazdów samochodowych • kierowca mechanik • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

„ŚPIEWAMY DLA NIEPODLEGŁEJ”
Konkurs pieśni patriotycznych w 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości
Zapraszamy uczniów wszystkich klas Technikum i Szkoły Branżowej do udziału w konkursie muzycznym,
który odbędzie się podczas uroczystego apelu 9 listopada 2018 r.


1. W konkursie udział biorą chóry reprezentujące klasy Technikum i Szkoły Branżowej liczące maksymalnie 10 osób.
2. Uczestnicy wykonują jeden utwór muzyczny związany z tematyką Niepodległościową z podkładem muzycznym lub a capella.
3. Uczestników konkursu oceniać będzie Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele Samorządu Szkolnego pod przewodnictwem Pani Anny Plizgi – wicedyrektora ZST.
    Jury oceniać będzie wykonawców według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru
- umiejętności wokalne
- aranżacja
- sposób oraz ekspresja wykonania
- prezencja uczestników oraz ogólny wyraz artystyczny /strój galowy lub historyczny/

4. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.
5. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do Pani Kamili Konieczny w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2018 r. /klasa, skład personalny chóru, tytuł utworu, sposób wykonania/

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NAUCZANIA

ROK SZKOLNY 2018/2019

 Technikum

Technik architektury krajobrazu

/klasa I/ Program nauczania: 314202/TAK-ZST/2012.07.06

1.

Język polski

„Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. klasa1 część 1

Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa

Nowa Era
425/1/2012

 „Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. klasa 1 część 2,

Anna Równy, Małgorzata Chmiel

Nowa Era

425/2/2012

2.

Język angielski

MATURA FOCUS 2. Student’s Book A2+/B1.
Pre-Intermediate.

Sue Kay, Vaughan Brayshaw, Bartosz Michałowski

PEARSON

Rok dopuszczenia 2015

672/2/2013/2015

3.

Język niemiecki

Alles klar 1a

Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wasik, Maria Zagórna

WSiP

255/1/2010

4.

Wiedza o kulturze

 „Spotkania z kulturą” – podręcznik do wiedzy o kulturze
dla liceum i technikum
Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk

NOWA ERA
449/2012

5.

Historia

 „Poznać przeszłość – wiek XX”

Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

6.

Wiedza
o społeczeństwie

 „W centrum uwagi”.  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Arkadiusz Janicki

NOWA ERA

505/2012/2015

7.

Podstawy przedsiębiorczości

 „Krok w przedsiębiorczość” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zbigniew Makiela, Tomasz Rachwał

NOWA ERA

467/2012

8.

Geografia

„Oblicza geografii”

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

NOWA ERA
433/2012

9.

Biologia

„Biologia na czasie”

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec – Jeleń,

Stanisław Czachorowski

NOWA ERA
450/2012

10.

Chemia

„To jest chemia” - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
Romuald Hasse, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
Nowa Era
438/2012

11.

Fizyka

„Odkryć fizykę”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

447/2012

12.

Matematyka

(zakres rozszerzony)

„MATeMAtyka 1” Zakres podstawowy i rozszerzony

W. Babiański, L Chańko, D. Ponczek

Nowa Era

360/1/2011/2015

13.

Informatyka

„Informatyka - seria odkrywamy na nowo”
Arkadiusz Gawełek
Operon
452/2012

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

 „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa”
Jarosław Słoma
Nowa Era

426/2012

15.

Religia

„Świadczę o Jezusie w Kościele”

red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

GAUDIUM

16.

Podstawy architektury krajobrazu

„Podstawy architektury krajobrazu” Cz. II

E. Gadomska, A. Różańska, D. Sikora
Hortpress

18/2005

17.

Rośliny ozdobne
w architekturze krajobrazu

„Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu”. Cz.I

 E. Gadomska, P. Sikorski, M. Wierzba, Cz. Wysocki

Hortpress

23/2004

„Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu”. Cz.II

A.    Barnaciak, J. Omiecka, W. Smogonewska

Hortpress

15/2007

„Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu”. Cz.V

 E. Gadomska, A. Nizińska, A. Maśka

Hortpress

16/2008

Technikum

Technik architektury krajobrazu

/klasa II/

Program nauczania: 314202/TAK-ZST/2012.07.06

1.

Język polski

„Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

klasa 2 część 1

Małgorzata Chmiel, Anna Równy

425/3/2013

Nowa Era

 „Ponad słowami” klasa 2 część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Ewa Mirkowska-Treugutt

Nowa Era

425/4/2013

2.

Język angielski

MATURA FOCUS 2. Student’s Book A2+/B1.
Pre-Intermediate.

Sue Kay, Vaughan Brayshaw, Bartosz Michałowski

PEARSON

672/2/2013

MATURA 2015 ENGLISH  LONGMAN REPETYTORIUM MATURALNE. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy.”

Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker,Angela Bandis, Beata Trapnell.

 Pearson

696/2014  

3.

Język niemiecki

„Alles klar” 1b

K .Kuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek, M. Zagórna

WSiP

255/2/2010

4.

Matematyka

(zakres rozszerzony)

„MATeMAtyka 2” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha Nowa Era

360/2/2013

5.

Geografia
(zakres rozszerzony)

„Oblicza geografii I”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony.

Nowa Era

501/1/2012

6.

Podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zbigniew Makiela, Tomasz Rachwał

NOWA ERA
467/2012

7.

Religia

 „Jestem świadkiem Chrystusa w świecie”.

red. Zbigniew Marek SJ.
 WAM

 911/2003

8.

Rośliny ozdobne
w architekturze krajobrazu

„Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu” cz. II
A. Bernaciak, J. Omiecka, W. Smogorzewska

Hortpress

15/2007

„Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu” cz. III

Drzewa i krzewy iglaste.

P. Lachota

Hortpress

22/2005

„Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu” cz. IV

Drzewa i krzewy liściaste.

P. Lachota

Hortpress

26/2006

9.

Obiekty małej architektury krajobrazu

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. I

E. Gadomska, K. Gadomski

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. II, tom I

E.Gadomska

Wyd. Hortpress

rok wydania 2010

10.

Przepisy ruchu drogowego kategorii T

Brak podręcznika dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego

Technikum

Technik architektury krajobrazu

/klasa III/

Program nauczania: 314202/TAK-ZST/2012.07.06

1.

Język polski

„Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

klasa 3

Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy

Nowa Era

425/5/2014

2.

Język angielski

MATURA 2015 ENGLISH  LONGMAN REPETYTORIUM MATURALNE. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy.”

Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker,Angela Bandis, Beata Trapnell.

 Pearson

696/2014  

3.

Język niemiecki

„Alles klar” 2a

K .Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek, M. Zagórna

WSiP

679/3/2014

4.

Matematyka

(zakres rozszerzony)

„MATeMAtyka 2” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha Nowa Era

360/2/2013

„MATeMAtyka 3” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joannna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

Nowa Era

360/3/2014

5.

Geografia
(zakres rozszerzony)

„Oblicza geografii 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Tomasz Rachwał

Nowa Era

501/2/2013

6.

Historia
i społeczeństwo

„Ojczysty panteon i ojczyste spory”. Podręcznik dla liceum i technikum.

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda.
WSiP

664/1/2013

 „Europa i świat”. Podręcznik dla liceum i technikum.

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda.
WSiP

667/1/2013

7.

Religia

„Jestem świadkiem Chrystusa w świecie”.

red. Zbigniew Marek SJ.
 WAM

8.

Rośliny ozdobne
w architekturze krajobrazu

„Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu” cz. III

Drzewa i krzewy iglaste.

P. Lachota

Hortpress

22/2005

„Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu” cz. IV

Drzewa i krzewy liściaste.

P. Lachota

Hortpress

26/2006

9.

Obiekty małej architektury krajobrazu

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. II, tom II

Krzysztof Gadomski

Hortpress

rok wydania 2010

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. II, tom III

Krzysztof Gadomski

 Hortpress

rok wydania 2010

10.

Działalność gospodarcza
w architekturze krajobrazu

„Działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu.”

A. Grontkowska

Hortpress 2012

11.

Język zawodowy – język angielski

English for Students of Horticulture”

Elżbieta Kloc

UR Kraków

12.

Pracownia projektowania obiektów architektury krajobrazu

Brak podręcznika

Technikum

Technik architektury krajobrazu

/klasa IV/

Program nauczania: 314202/TAK-ZST/2012.07.06

1.

Język polski

„Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

klasa 3

Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy

Nowa Era

425/5/2014

2.

Język angielski

„MATURA 2015 ENGLISH LONGMAN REPETYTORIUM MATURALNE.

Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy.”

Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker,Angela Bandis, Beata Trapnell.

Pearson

696/2014

3.

Język niemiecki

„Alles klar”2b,3a,3b

K .Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek, M. Zagórna

WSiP

Nr ewidencyjny 679/4/2014

4.

Matematyka

(zakres rozszerzony)

„MATeMAtyka 3” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joannna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

Nowa Era

360/3/2014

5.

Geografia

(zakres rozszerzony)

„Oblicza geografii 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Marek Więckowski, Roman Malarz

Nowa Era

501/3/2014

6.

Historia i społeczeństwo

(przedmiot uzupełniający)

„Wojna i wojskowość”. Podręcznik dla liceum i technikum.

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda

667/3/2013
WSiP

„Rządzący i rządzeni”. Podręcznik dla liceum i technikum.

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda

667/4/2013
WSiP

7.

Religia

„Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie”
 red. Zbigniew Marek SJ.
 WAM

3900/2003/2004

8.

Obiekty małej architektury krajobrazu

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. II, tom II

Krzysztof Gadomski

Hortpress

rok wydania 2010

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. II, tom III

Krzysztof Gadomski

Hortpress

rok wydania 2010

9.

Pracownia projektowania obiektów architektury krajobrazu

Brak podręcznika

10.

Prace w obiektach architektury krajobrazu

Brak podręcznika

Technikum

Technik pojazdów samochodowych

/klasa I/

Program nauczania: 311513/TPS-ZST/2012.07.06

1.

Język polski

„Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. klasa1 część 1

Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa

Nowa Era
425/1/2012

 „Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. klasa 1 część 2,

Anna Równy, Małgorzata Chmiel

Nowa Era

425/2/2012

2.

Język angielski

MATURA FOCUS 2. Student’s Book A2+/B1.
Pre-Intermediate.

Sue Kay, Vaughan Brayshaw, Bartosz Michałowski

PEARSON

Rok dopuszczenia 2015.

672/2/2013/2015

3.

Język niemiecki

„Alles klar” 1a

Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wasik, Maria Zagórna

WSiP

Nr ewidencyjny 255/1/2010

4.

Wiedza o kulturze

 „Spotkania z kulturą” – podręcznik do wiedzy
o kulturze dla liceum i technikum
Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk

NOWA ERA
449/2012

5.

Historia

 „Poznać przeszłość – wiek XX”

Podręcznik do historii: dla szkół ponadgimnazjalnych Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

6.

Wiedza
o społeczeństwie

 „W centrum uwagi”.  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Arkadiusz Janicki

NOWA ERA

505/2012/2015

7.

Podstawy przedsiębiorczości

 „Krok w przedsiębiorczość” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zbigniew Makiela, Tomasz Rachwał

467/2012

NOWA ERA

8.

Geografia

„Oblicza geografii”

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

NOWA ERA
MEN 433/2012

9.

Biologia

„Biologia na czasie”

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec – Jeleń,

Stanisław Czachorowski

NOWA ERA
MEN 450/2012

10.

Chemia

„To jest chemia” - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
Romuald Hasse, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
Nowa Era
438/2012

11.

Fizyka

„Odkryć fizykę”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

447/2012

12.

Matematyka

(zakres rozszerzony)

„MATeMAtyka 1” Zakres podstawowy i rozszerzony

W. Babiański, L Chańko, D. Ponczek

Nowa Era

360/1/2011/2015

13.

Informatyka

„Informatyka - seria odkrywamy na nowo”
Arkadiusz Gawełek
Operon
452/2012

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

 „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa”
Jarosław Słoma
Nowa Era

426/2012

15.

Religia

„Świadczę o Jezusie w Kościele”

red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

GAUDIUM

16.

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

„Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy.”

Marek Gabrylewicz

WKŁ

2015

17.

Silniki pojazdów samochodowych

„Silniki pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnostyki i naprawy.”
Piotr Zając
WKŁ
6/2015

18.

Podstawy konstrukcji maszyn

„Podstawy konstrukcji maszyn”
Piotr Boś, Sławomir Sitarz
WKŁ

15/2015

19.

Bezpieczeństwo pracy
w przedsiębiorstwie samochodowym

„Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym”
Dariusz Stępniewski
WKŁ
24/2014

20.

Wyposażenie elektryczne
 i elektroniczne pojazdów samochodowych

„Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych” cz. I

Krzysztof Pacholski

WKŁ

2011

Technikum

Technik pojazdów samochodowych

/klasa  II/

Program nauczania: 311513/TPS-ZST/2012.07.06

1.

Język polski

„Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

klasa 2 część 1

Małgorzata Chmiel, Anna Równy

425/3/2013

Nowa Era

 „Ponad słowami” klasa 2 część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Ewa Mirkowska-Treugutt

Nowa Era

425/4/2013

2.

Język angielski

MATURA FOCUS 2. Student’s Book A2+/B1.
Pre-Intermediate.

Sue Kay, Vaughan Brayshaw, Bartosz Michałowski

PEARSON

Rok dopuszczenia 2013

672/2/2013

MATURA 2015 ENGLISH  LONGMAN REPETYTORIUM MATURALNE. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy.”

Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker,Angela Bandis, Beata Trapnell.

 Pearson

696/2014  

3.

Język niemiecki

„Alles klar” 1b

K .Kuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek, M. Zagórna

WSiP

Nr ewidencyjny 255/2/2010

4.

Matematyka

(zakres rozszerzony)

„MATeMAtyka 2” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha
Nowa Era

360/2/2013

5.

Fizyka
(zakres rozszerzony)

„Zrozumieć fizykę 1”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

Nowa Era

632/1/2013

6.

Podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zbigniew Makiela, Tomasz Rachwał

467/2012

NOWA ERA

7.

Religia

„Jestem świadkiem Chrystusa w świecie”.

red. Zbigniew Marek SJ.
 WAM

 911/2003

14.

Podstawy konstrukcji maszyn

„Podstawy konstrukcji maszyn” Cz. II

Piotr Boś, Sławomir Sitarz

WKŁ

2011

15.

Silniki pojazdów samochodowych

„Silniki pojazdów samochodowych”

Piotr Zając

wyd. WKŁ

2015

16.

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

„Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy.”

Marek Gabrylewicz

WKŁ

2015

17.

Wyposażenie elektryczne
 i elektroniczne pojazdów samochodowych

„Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych” cz. I

Krzysztof Pacholski

WKŁ

2011

18.

Przepisy ruchu drogowego

Brak podręcznika.

19.

Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

„Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych”

Piotr Wróblewski, Jerzy Kupiec

WKŁ

2015

Technikum

Technik pojazdów samochodowych

/klasa III /

Program nauczania: 311513/TPS-ZST/2012.07.06

1.

Język polski

„Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

klasa 3

Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy

Nowa Era

425/5/2014

2.

Język angielski

MATURA 2015 ENGLISH  LONGMAN REPETYTORIUM MATURALNE. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy.”

Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker,Angela Bandis, Beata Trapnell.

 Pearson

696/2014

3.

Język niemiecki

„Alles klar” 2a

K .Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek, M. Zagórna

WSiP

Nr ewidencyjny 679/3/2014

4.

Matematyka

(zakres rozszerzony)

„MATeMAtyka 2” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha Nowa Era

360/2/2013 - kontynuacja

„MATeMAtyka 3” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joannna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

Nowa Era

Nr w przygotowaniu

5.

Fizyka
(zakres rozszerzony)

„Zrozumieć fizykę 2”.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres rozszerzony.

Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era

6.

Historia
i społeczeństwo

„Ojczysty panteon i ojczyste spory”. Podręcznik dla liceum i technikum.

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda.
WSiP

664/1/2013

 „Europa i świat”. Podręcznik dla liceum i technikum.

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda.
WSiP

667/1/2013

7.

Religia

„Jestem świadkiem Chrystusa w świecie”.

red. Zbigniew Marek SJ.
 WAM - kontynuacja

8.

Podstawy konstrukcji maszyn

„Podstawy konstrukcji maszyn” Cz. II

Piotr Boś, Sławomir Sitarz

WKŁ

2011

9.

 

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

„Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych”
cz. II

Marek Gabrylewicz

WKŁ

2011

10.

Wyposażenie Elektryczne
 i elektroniczne pojazdów samochodowych

"Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych" cz. 2

Krzysztof Pacholski

WKŁ

11.

Pracownia elektrotechniki
 i elektroniki samochodowej

„Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych” Przemysław Kubiak, Marek Zalewski

WKŁ

Rok dopuszczenia 2012 629.113.001.4(075)

12.

Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

„Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych”

Piotr Wróblewski, Jerzy Kupiec

WKŁ

2015

Technikum

Technik pojazdów samochodowych

/klasa IV /

Program nauczania: 311513/TPS-ZST/2012.07.06

1.

Język polski

„Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

klasa 3

Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy

Nowa Era

425/5/2014

2.

Język angielski

„MATURA 2015 ENGLISH LONGMAN REPETYTORIUM MATURALNE.

Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy.”

Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker,Angela Bandis, Beata Trapnell.

Pearson

696/2014

3.

Język niemiecki

„Alles klar”2b,3a,3b

K .Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek, M. Zagórna

WSiP

Nr ewidencyjny 679/4/2014

4.

Matematyka

(zakres rozszerzony)

„MATeMAtyka 3” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joannna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

Nowa Era

360/3/2014

5.

Fizyka

(zakres rozszerzony)

„Zrozumieć fizykę 3”
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres rozszerzony.

Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

632/3/2014

Nowa Era

6.

Historia i społeczeństwo

(przedmiot uzupełniający

„Wojna i wojskowość”. Podręcznik dla liceum i technikum.

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda

667/3/2013
WSiP

„Rządzący i rządzeni”. Podręcznik dla liceum i technikum.

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda

667/4/2013
WSiP

7.

Religia

„Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie”
 red. Zbigniew Marek SJ.
 WAM

3900/2003/2004

8.

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym

„Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych”

S. Kowalczyk

WSiP
2014

„Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych”

S. Kowalczyk

WSiP
2015

9.

Język angielski - zawodowy

„Język angielski w branży samochodowej. English in the Automotive Industry”

Janina Jarocka

WKŁ 2015

3/2015

10.

Pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych

„Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych”.

Stanisław Kowalczyk

WSiP

Rok dopuszczenia 2014

Technikum

Technik geodeta

/klasa I /

Program nauczania: 311104/TG-ZST/2012.09.01

1.

 

Język polski

„Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. klasa1 część 1

Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa

Nowa Era
425/1/2012

 „Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. klasa 1 część 2,

Anna Równy, Małgorzata Chmiel

Nowa Era

425/2/2012

2.

 

Język angielski

MATURA FOCUS 2. Student’s Book A2+/B1.
Pre-Intermediate.

Sue Kay, Vaughan Brayshaw, Bartosz Michałowski

PEARSON

Rok dopuszczenia 2015.

672/2/2013/2015

3.

 

Język niemiecki

„Alles klar” 1a

Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wasik, Maria Zagórna

WSiP

Nr ewidencyjny 255/1/2010

4.

 

Wiedza o kulturze

 „Spotkania z kulturą” – podręcznik do wiedzy o kulturze
dla liceum i technikum
Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk

NOWA ERA
449/2012

5.

 

Historia

 „Poznać przeszłość – wiek XX”

Podręcznik do historii: dla szkół ponadgimnazjalnych Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

6.

 

Wiedza
o społeczeństwie

„W centrum uwagi”.  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Arkadiusz Janicki

NOWA ERA

505/2012/2015

7.

 

Podstawy przedsiębiorczości

 „Krok w przedsiębiorczość” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zbigniew Makiela, Tomasz Rachwał

467/2012

NOWA ERA

8.

 

Geografia

„Oblicza geografii”

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

NOWA ERA
MEN 433/2012

9.

 

Biologia

„Biologia na czasie”

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec – Jeleń,

Stanisław Czachorowski

NOWA ERA
MEN 450/2012

10.

 

Chemia

„To jest chemia” - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
Romuald Hasse, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
Nowa Era
438/2012

11.

 

Fizyka

„Odkryć fizykę”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

447/2012

12.

 

Matematyka

(zakres rozszerzony)

„MATeMAtyka 1” Zakres podstawowy i rozszerzony

W. Babiański, L Chańko, D. Ponczek

Nowa Era

360/1/2011/2015

13.

 

Informatyka

„Informatyka - seria odkrywamy na nowo”
Arkadiusz Gawełek
Operon
452/2012

14.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa”
Jarosław Słoma
Nowa Era

426/2012

15.

 

Religia

„Świadczę o Jezusie w Kościele”

red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

GAUDIUM

16.

 

Geodezja ogólna

„Geodezja I w teorii i praktyce – cz. I i II”
Andrzej Jagielski

Geodpis

Brak nr dopuszczenia

17.

 

Terenowe ćwiczenia geodezyjne

„Przewodnik do ćwiczeń z geodezji I”

Andrzej Jagielski

 P.W. Stabil

Brak nr dopuszczenia

18.

 

Rysunek geodezyjny

„Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii”.

Andrzej Jagielski

Geodpis

Brak nr dopuszczenia

Technikum

Technik geodeta

/klasa II/

Program nauczania: 311104/TG-ZST/2012.09.01

1.

Język polski

„Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

klasa 2 część 1

Małgorzata Chmiel, Anna Równy

425/3/2013

Nowa Era

 „Ponad słowami” klasa 2 część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Ewa Mirkowska-Treugutt

Nowa Era

425/4/2013

2.

Język angielski

MATURA FOCUS 2. Student’s Book A2+/B1.
Pre-Intermediate.

Sue Kay, Vaughan Brayshaw, Bartosz Michałowski

PEARSON

Rok dopuszczenia 2013

672/2/2013

MATURA 2015 ENGLISH  LONGMAN REPETYTORIUM MATURALNE. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy.”

Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker,Angela Bandis, Beata Trapnell.

 Pearson

696/2014  

3.

Język niemiecki

„Alles klar” 1b

K .Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek, M. Zagórna

WSiP

Nr ewidencyjny 255/2/2010

4.

Matematyka

(zakres rozszerzony)

„MATeMAtyka 2” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha
Nowa Era

360/2/2013

5.

Geografia
(zakres rozszerzony)

„Oblicza geografii I”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony.

Roman Malarz, Marek Więckowski

Nowa Era

501/1/2012

6.

Podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zbigniew Makiela, Tomasz Rachwał

467/2012

NOWA ERA

7.

Religia

„Jestem świadkiem Chrystusa w świecie”.

red. Zbigniew Marek SJ.
 WAM

 911/2003

8.

Geodezja ogólna

„Geodezja II” wyd.3

Andrzej Jagielski

Geodpis

9.

Geodezja inżynieryjna

„Podstawy geodezji inżynieryjnej – standardy, pomiary realizacyjne, trasy, objętości”

Andrzej Jagielski

Geodpis

10.

Prawo geodezyjne

Brak podręcznika

11.

 

Terenowe ćwiczenia geodezyjne

„Przewodnik do ćwiczeń z geodezji I”

Andrzej Jagielski

 P.W. Stabil

12.

Ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne

„Przewodnik do ćwiczeń z geodezji I”

Andrzej Jagielski

 P.W. Stabil

13.

Geomatyka

„Geomatyka”

Stefan Przewłocki

PWN 

Technikum

Technik geodeta

/klasa III/

Program nauczania: 311104/TG-ZST/2012.09.01

1.

Język polski

„Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

klasa 3

Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy

Nowa Era

425/5/2014

2.

Język angielski

MATURA 2015 ENGLISH  LONGMAN REPETYTORIUM MATURALNE. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy.”

Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker,Angela Bandis, Beata Trapnell.

 Pearson

696/2014

3.

Język niemiecki

„Alles klar” 2a

K .Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek, M. Zagórna

WSiP

Nr ewidencyjny 679/3/2014

4.

Matematyka

(zakres rozszerzony)

„MATeMAtyka 2” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha Nowa Era

360/2/2013 - kontynuacja

„MATeMAtyka 3” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joannna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

Nowa Era

Nr w przygotowaniu

5.

Fizyka
(zakres rozszerzony)

„Zrozumieć fizykę 2”.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres rozszerzony.

Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Nowa Era

6.

Historia
i społeczeństwo

„Ojczysty panteon i ojczyste spory”. Podręcznik dla liceum i technikum.

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda.
WSiP

664/1/2013

 „Europa i świat”. Podręcznik dla liceum i technikum.

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda.
WSiP

667/1/2013

7.

Religia

„Jestem świadkiem Chrystusa w świecie”.

red. Zbigniew Marek SJ.
 WAM - kontynuacja

8.

Geodezja inżynieryjna

„Podstawy geodezji inżynieryjnej - standardy, pomiary realizacyjne, trasy, objętości”

Andrzej Jagielski
Geodpis
GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA Część III

Jan Gocał
2010

9.

Kataster i gospodarka nieruchomościami

„Zadania geodezji w katastrze i gospodarce nieruchomościami” cz. I i II
A. Jagielski
Geodpis

10.

Język zawodowy
– język angielski

“GEODESY, SURVEYING AND PROFESSIONAL ETHICS.”

Ryszard Hycner, Marta Dobrowolska – Wesołowska

Gall

„GEO-ENGLISH.”

Agata Czerw, Barbara Durlik, Monika Hryniewicz

AGH Kraków

11.

Terenowe ćwiczenia geodezyjne

„Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji II”
wyd II - poszerzone
Andrzej Jagielski
Geodpis 2009

12.

Ćwiczenia obliczeniowe
i kartograficzne

„Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji II”
wyd II - poszerzone
Andrzej Jagielski
Geodpis  2009

13.

Geomatyka

„Geomatyka”

Stefan Przewłocki

PWN 2010

Technikum

Technik geodeta

/klasa IV/

Program nauczania: 311104/TG-ZST/2012.09.01

1.

Język polski

„Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

klasa 3

Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy

Nowa Era

425/5/2014

2.

Język angielski

„MATURA 2015 ENGLISH LONGMAN REPETYTORIUM MATURALNE.

Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy.”

Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker,Angela Bandis, Beata Trapnell.

Pearson

696/2014

3.

Język niemiecki

„Alles klar”2b

K .Kuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek, M. Zagórna

WSiP

Nr ewidencyjny 679/4/2014

4.

Matematyka

(zakres rozszerzony)

„MATeMAtyka 3” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joannna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

Nowa Era

360/3/2014

5.

Geografia

(zakres rozszerzony)

„Oblicza geografii 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Marek Więckowski, Roman Malarz

Nowa Era

501/3/2014

6.

Historia i społeczeństwo
(przedmiot uzupełniający)

„Wojna i wojskowość”. Podręcznik dla liceum i technikum.

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda

667/3/2013
WSiP

„Rządzący i rządzeni”. Podręcznik dla liceum i technikum.

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda

667/4/2013
WSiP

7.

Religia

„Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie”
 red. Zbigniew Marek SJ.
 WAM

3900/2003/2004

8.

Kataster i gospodarka nieruchomościami

„Geodezja w gospodarce nieruchomościami” cz.III

A. Jagielski

Geodpis

 

Podstawy działalności gospodarczej

„Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej”

J. Musiałkiewicz

Ekonomik 2013

9.

Ćwiczenia obliczeniowe
i kartograficzne

„Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji II”
wyd II - poszerzone
Andrzej Jagielski
Geodpis  2009

10.

Geomatyka

„Geomatyka”

Stefan Przewłocki

PWN 2010

11.

Dokumentacja katastralna

„Geodezja w gospodarce nieruchomościami” cz.III

A. Jagielski

Geodpis

Technikum

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

/klasa I /

Program nauczania: 311515/TMRiA-ZST/2017.08.30

1.

 

Język polski

„Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. klasa1 część 1

Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa

Nowa Era
425/1/2012

 „Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. klasa 1 część 2,

Anna Równy, Małgorzata Chmiel

Nowa Era

425/2/2012

2.

 

Język angielski

MATURA FOCUS 2. Student’s Book A2+/B1.
Pre-Intermediate.

Sue Kay, Vaughan Brayshaw, Bartosz Michałowski

PEARSON

Rok dopuszczenia 2015.

672/2/2013/2015

3.

 

Język niemiecki

„Alles klar” 1a

Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wasik, Maria Zagórna

WSiP

Nr ewidencyjny 255/1/2010

4.

 

Wiedza o kulturze

 „Spotkania z kulturą” – podręcznik do wiedzy o kulturze
dla liceum i technikum
Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk

NOWA ERA
449/2012

5.

 

Historia

 „Poznać przeszłość – wiek XX”

Podręcznik do historii: dla szkół ponadgimnazjalnych Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

6.

 

Wiedza
o społeczeństwie

„W centrum uwagi”.  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Arkadiusz Janicki

NOWA ERA

505/2012/2015

7.

 

Podstawy przedsiębiorczości

 „Krok w przedsiębiorczość” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zbigniew Makiela, Tomasz Rachwał

467/2012

NOWA ERA

8.

 

Geografia

„Oblicza geografii”

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

NOWA ERA
MEN 433/2012

9.

 

Biologia

„Biologia na czasie”

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec – Jeleń,

Stanisław Czachorowski

NOWA ERA
MEN 450/2012

10.

 

Chemia

„To jest chemia” - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
Romuald Hasse, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
Nowa Era
438/2012

11.

 

Fizyka

„Odkryć fizykę”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

447/2012

12.

 

Matematyka

(zakres rozszerzony)

„MATeMAtyka 1” Zakres podstawowy i rozszerzony

W. Babiański, L Chańko, D. Ponczek

Nowa Era

360/1/2011/2015

13.

 

Informatyka

„Informatyka - seria odkrywamy na nowo”
Arkadiusz Gawełek
Operon
452/2012

14.

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa”
Jarosław Słoma
Nowa Era

426/2012

15.

 

Religia

„Świadczę o Jezusie w Kościele”

red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

GAUDIUM

16.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak podręcznika

17.

Podstawy rolnictwa

Brak podręcznika

18.

Podstawy konstrukcji maszyn

Brak podręcznika

Technikum

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

/klasa II /

Program nauczania: 311515/TMRiA-ZST/2017.08.30

1.

Język polski

„Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

klasa 2 część 1

Małgorzata Chmiel, Anna Równy

425/3/2013

Nowa Era

 „Ponad słowami” klasa 2 część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Ewa Mirkowska-Treugutt

Nowa Era

425/4/2013

2.

Język angielski

MATURA FOCUS 2. Student’s Book A2+/B1.
Pre-Intermediate.

Sue Kay, Vaughan Brayshaw, Bartosz Michałowski

PEARSON

Rok dopuszczenia 2013

672/2/2013

MATURA 2015 ENGLISH  LONGMAN REPETYTORIUM MATURALNE. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy.”

Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker,Angela Bandis, Beata Trapnell.

 Pearson

696/2014  

3.

Język niemiecki

„Alles klar” 1b

K .Łuniewska, Z. Wąsik, U. Tworek, M. Zagórna

WSiP

Nr ewidencyjny 255/2/2010

4.

Matematyka

(zakres rozszerzony)

„MATeMAtyka 2” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, G. Janocha
Nowa Era

360/2/2013

5.

Geografia
(zakres rozszerzony)

„Oblicza geografii I”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony.

Roman Malarz, Marek Więckowski

Nowa Era

501/1/2012

6.

Podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zbigniew Makiela, Tomasz Rachwał

467/2012

NOWA ERA

7.

Religia

„Jestem świadkiem Chrystusa w świecie”.

red. Zbigniew Marek SJ.
 WAM

 911/2003

8.

Przepisy ruchu drogowego kategorii  B i T

Brak podręcznika

9.

Podstawy konstrukcji maszyn

Brak podręcznika

10.

Pojazdy rolnicze

Brak podręcznika

11.

Maszyny rolnicze

Brak podręcznika

12.

Podstawy elektrotechniki
i elektroniki

Brak podręcznika

13.

Eksploatacja pojazdów rolniczych

Brak podręcznika

14.

Eksploatacja maszyn rolniczych

Brak podręcznika

Technikum

Technik budownictwa

/klasa I /

Program nauczania:

1.

 

Język polski

„Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. klasa1 część 1

Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa

Nowa Era
425/1/2012

 „Ponad słowami”

Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. klasa 1 część 2,

Anna Równy, Małgorzata Chmiel

Nowa Era

425/2/2012

2.

 

Język angielski

MATURA FOCUS 2. Student’s Book A2+/B1.
Pre-Intermediate.

Sue Kay, Vaughan Brayshaw, Bartosz Michałowski

PEARSON

Rok dopuszczenia 2015.

672/2/2013/2015

3.

 

Język niemiecki

„Alles klar” 1a

Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wasik, Maria Zagórna

WSiP

Nr ewidencyjny 255/1/2010

4.

 

Wiedza o kulturze

 „Spotkania z kulturą” – podręcznik do wiedzy o kulturze
dla liceum i technikum
Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk

NOWA ERA
449/2012

5.

 

Historia

 „Poznać przeszłość – wiek XX”

Podręcznik do historii: dla szkół ponadgimnazjalnych Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

6.

 

Wiedza
o społeczeństwie

„W centrum uwagi”.  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Arkadiusz Janicki

NOWA ERA

505/2012/2015

7.

 

Podstawy przedsiębiorczości

 „Krok w przedsiębiorczość” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zbigniew Makiela, Tomasz Rachwał

467/2012

NOWA ERA

8.

 

Geografia

„Oblicza geografii”

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

NOWA ERA
MEN 433/2012

9.

 

Biologia

„Biologia na czasie”

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec – Jeleń,

Stanisław Czachorowski

NOWA ERA
MEN 450/2012

10.

 

Chemia

„To jest chemia” - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
Romuald Hasse, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
Nowa Era
438/2012

11.

Fizyka

„Odkryć fizykę”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

447/2012

12.

 

Matematyka

(zakres rozszerzony)

„Matematyka 1” Zakres podstawowy i rozszerzony

W. Babiański, L Chańko, D. Ponczek

Nowa Era

360/1/2011/2015

13.

Informatyka

„Informatyka - seria odkrywamy na nowo”
Arkadiusz Gawełek
Operon
452/2012

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

 „Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa”
Jarosław Słoma
Nowa Era

426/2012

15.

Religia

„Świadczę o Jezusie w Kościele”

red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

GAUDIUM

 16.

 Podstawy budownictwa

„Budownictwo ogólne”

M. Popek , B. Wapińska
WSiP

 

17.

Technologia robót konstrukcyjno - budowlanych

„Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych. Kwalifikacja BD.29.Cz.1”

Kozłowski, T. Maj, M. Popek
WSiP

18.

Rysunek techniczny

„Rysunek techniczny budowlany ”

T. Maj - WSiP

 Branżowa szkoła I stopnia

Mechanik pojazdów samochodowych

/klasa I/

Program nauczania: 723103/MPS-ZST/2017

1.

Język polski

„Zrozumieć świat”

Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej, klasa 1

Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska

584/1/2012/2015

2.

Język angielski

„MATURA 2015 ENGLISH  LONGMAN REPETYTORIUM MATURALNE”

Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy.

Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker,Angela Bandis, Beata Trapnell

Pearson

696/2014

3.

Historia

 „Poznać przeszłość – wiek XX”

Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

4.

Wiedza o społeczeństwie

„W centrum uwagi.” Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Arkadiusz Janicki

Nowa Era

5.

Geografia

„Oblicza geografii”

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

NOWA ERA
MEN 433/2012

6.

Biologia

„Biologia na czasie”

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec – Jeleń,

Stanisław Czachorowski

NOWA ERA
MEN 450/2012

7.

Chemia

„To jest chemia” Zakres podstawowy.
Romuald Hasse, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
Nowa Era
438/2012

8.

Fizyka

„Odkryć fizykę”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

447/2012

9.

Matematyka

„Matematyka w Zasadniczej Szkole Zawodowej”  kl. I-III Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska

 Podkowa

543/2012/2015

10.

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa”
Jarosław Słoma
Nowa Era

426/2012

11.

Religia

„Świadczę o Jezusie w Kościele”

red. ks. Robert Strus, ks. Wiesław Galant

GAUDIUM

12.

Bezpieczeństwo pracy
w przedsiębiorstwie samochodowym

„Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym”
Dariusz Stępniewski
WKŁ

24/2014

13.

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

„Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy.”

Marek Gabrylewicz

WKŁ

2015

14.

Podstawy konstrukcji maszyn

„Podstawy konstrukcji maszyn”
Piotr Boś, Sławomir Sitarz
WKŁ

15/2015

  Branżowa szkoła I stopnia

Mechanik pojazdów samochodowych

/klasa II/

Program nauczania: 723103/MPS-ZST/2017

1.

Język polski

„Zrozumieć świat”

Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej, klasa 1

Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska

Nowa Era

584/1/2012

 „Zrozumieć świat”

Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej, klasa 2

Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska

Nowa Era

584/2/2013

2.

Język angielski

MATURA 2015 ENGLISH  LONGMAN REPETYTORIUM MATURALNE. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy.”

Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker,Angela Bandis, Beata Trapnell.

 Pearson

696/2014  

3.

Matematyka

„Matematyka w Zasadniczej Szkole Zawodowej” 
kl. I-III
Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska

 Podkowa

543/2012

4.

Religia

„ Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie”

 ks. Zbigniew Marek SJ

WAM

5.

Podstawy konstrukcji maszyn

„Podstawy konstrukcji maszyn” Cz. II

Piotr Boś, Sławomir Sitarz

WKŁ 2011

6.

Silniki pojazdów samochodowych

„Silniki pojazdów samochodowych”.
Piotr Zając
WKŁ
2015

7.

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

„Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy.”

Marek Gabrylewicz

WKŁ

2015

8.

Podstawy elektrotechniki
i elektroniki

Brak podręcznika

9.

Przepisy ruchu drogowego

Brak podręcznika

 Branżowa szkoła I stopnia

Mechanik pojazdów samochodowych

/klasa III/

Program nauczania: 723103/MPS-ZST/2012.09.01

1.

Język polski

„Zrozumieć świat”

Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej, klasa 2

Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska

584/2/2013

2.

Język angielski

MATURA 2015 ENGLISH  LONGMAN REPETYTORIUM MATURALNE. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy.”

Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker,Angela Bandis, Beata Trapnell.

 Pearson

696/2014  

3.

Wiedza
o społeczeństwie

„W centrum uwagi.” Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Arkadiusz Janicki

Nowa Era

4.

Podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych
Zbigniew Makiela, Tomasz Rachwał

467/2012

NOWA ERA

5.

Matematyka

„Matematyka w Zasadniczej Szkole Zawodowej” 
kl. I-III
Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina Magryś-Walczak, Halina Nahorska

 Podkowa

543/2012

6.

Religia

„Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie”
 red. Zbigniew Marek SJ.
 WAM

3900/2003/2004

7.

Silniki pojazdów samochodowych

„Silniki pojazdów samochodowych”

Piotr Zając

WKŁ  
2015

8.

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

„Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych. Podstawy budowy, diagnozowania i naprawy.”

Marek Gabrylewicz

WKŁ

2015

9.

Podstawy elektrotechniki
i elektroniki

"Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych" cz. 2

Krzysztof Pacholski

WKŁ

10.

Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej

„Podejmowanie działalności gospodarczej w branży samochodowej”

U. Jastrzębska

WKŁ 2014

11.

Język zawodowy
– język angielski

„Język angielski w branży samochodowej. English in the Automotive Industry”

Janina Jarocka

WKŁ 2015

3/2015

12.

Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych

„Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych”

Piotr Wróblewski, Jerzy Kupiec

WKŁ

2015

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych z siedzibą ul. Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut, tel.225-22-86
2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Piotr Władyka, tel. 669 509 468, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań (jednostki organizacyjnej Powiatu Łańcuckiego) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a pozostałym zakresie jest dobrowolne,

    Niepodanie danych w zakresie wygnanym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

Podpis kierownika jednostki:
         Marek Miezin
Dyrektor ZST w Łańcucie

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół TMR w Łańcucie zaprasza na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się 12 kwietnia 2018r. o godz. 15:00 (II termin - godzina 15:15)

Planowany porządek zebrania:

1. Otwarcie walnego zebrania i wybór przewodniczącego
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Sprawozdanie prezesa Zarządu SAiP TMR w Łańcucie za lata 2014-2017
4. Sprawozdanie finansowe za lata 2014-2017
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2014-2017
6. Dyskusja
7. Udzielenie absolutorium zarządowi SAiP TMR w Łańcucie
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej
9. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
10. Przyjęcie uchwał
11. Wolne wnioski i zakończenie zebrania

Prosimy o niezawodne przybycie

Za zarząd:
Prezes SAiP TMR w Łańcucie
mgr Wacław Magoń

Informacje o ochronie danych osobowych

Deklaracja dostępności strony internetowej

Partnerzy szkoły

Łańcut w liczbach

Kalendarz

sierpień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Goście na stronie

Odwiedza nas 337 gości oraz 0 użytkowników.

Adres Szkoły

Zespół Szkół Technicznych

ul. Armii Krajowej 51A

37-100 Łańcut tel. 17 225 2286

fax 17 225 6893

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sport w mediach

 

Szkoła w mediach